Scroll Top

Hvordan virker ensomhet inn på kognitive og mentale prosesser i hjernen? Det er temaet til professor David Bartrés-Faz fra Universitetet i Barcelona som deltar i europeisk webinar om hjernehelse onsdag 10. juni. Andre innledere er stipendiat Julie Binnewies fra Universitetet i Amsterdam, og professorene Christian Drevon og Anders M. Fjell ved Universitetet i Oslo.


PUBLISERT 20.5.2020
Europa fokuserer på god hjernehelse
10. juni deler hjerneforskere fra ulike deler av Europa sine resultater og tanker om hjernehelse. Det skjer på webinar i regi av Lifebrain og Hjernerådet. Webinaret er for både forskere, klinikere, brukerrepresentanter og andre som er interessert i hjernehelse. Fra Norge deltar bl.a. professor Anders Martin Fjell som i vinter fikk Nasjonalforeningens demensforskningspris. Webinaret arrangeres i forbindelse med den globale undersøkelsen om hjernehelse som det fortsatt er mulig å delta i.

Vi får stadig større innsikt i hvordan hjernen fungerer. På det europeiske webinaret som er åpent for alle interesserte, vil fire hjerneforskere presentere sin forskning og det de er opptatt av.

I disse koronatider er det interessant å få vite mer om hvordan våre kognitive og mentale funksjoner påvirkes av ensomhet og isolasjon. Hvordan setter depresjon og livsstil spor i hjernestrukturen? Hjernen og søvn er også et tema mange er opptatt av i dag. Hvordan forholder disse seg til hverandre? Finner vi dessuten markører i blodet om vår hjernehelse?

Innlederne er professor David Bartrés-Faz fra Universitetet i Barcelona, stipendiat Julie Binnewies fra Universitetet i Amsterdam, og professorene Anders M. Fjell og Christian Drevon ved Universitetet i Oslo.

Webinaret holdes på engelsk, og det er gratis. Her er påmeldingslenken: https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_bNJEhOtARvaScrNwmSyIRQ

Arrangørene av webinaret er EU-prosjektet Lifebrain, Hjernerådet og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Lifebrain og Hjernerådet har samarbeidet over et par år nå. Dette har bl.a. ført til den store globale hjernehelseundersøkelsen som du finner mer om på Hjernerådets nettside. Hittil er det kommet inn over 16 400 svar på undersøkelsen. Undersøkelsen som er nettbasert, er åpen ut august i år. Her kan du si hva du tenker om hjernehelse, og hvordan du kunne tenke deg å endre livet for å få bedre hjernehelse. Svarene vil være verdifull kunnskap for både forskere og politikere som er opptatt av å bedre folks hjernehelse.

Vil du være med på hjernehelseundersøkelsen? Det tar deg bare 10-15 minutter. Bruk denne lenken:

https://www.lifebrain.uio.no/global-brain-health-survey/

 

Del artikkel