Scroll Top

En faglig sterk gjeng i nevrologisk team står klar til å ta imot hjernehelsepasienter som kommer til Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Senteret er Hjernerådets ferskeste medlem.


PUBLISERT 19.12.2018

Rehabilitering styrkes i Hjernerådet

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er nå godkjent som medlem av Hjernerådet. Senteret har rehabiliteringstilbud for mange tilstander knyttet til hjernen, som for eksempel hjerneslag og traumatisk hjerneskade, ryggmargsskader, Parkinson og ME.

Hjernerådet er glad for at rehabiliteringsperspektivet styrkees i paraplyorganisasjonen når Vikersund Bad Rehabiliteringssenter blir medlem. En ting er å få god og rask behandling i forbindelse med hjernesykdom eller hjerneskade. Minst like viktig er opptrening og hjelp for mest mulig å komme tilbake til livet man hadde tidligere. Bedre rehabilitering for hjernehelsepasienter er derfor ett av Hjernerådets mål.

Tverrfaglige tilbud til pasientene

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er et privat rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. De tilbyr både individuelle opphold og gruppeopphold. Pasientene blir fulgt opp tverrfaglig, og teamene rundt den enkelte kan bestå av nevrolog, sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, ernæringsfysiolog, sosionom og logoped, ved behov også ortopedi-teknikker. Sammen med de involverte lager fagpersoner en rehabiliteringsplan basert på pasientens mål. For dem som er rammet av slag eller har milde eller moderate kognitive vansker, gir også senteret kognitiv rehabilitering.

Som ett av to rehabiliteringssentre i Norge tilbyr Vikersund Bad Rehabiliteringssenter gruppeopphold for personer med Huntingtons sykdom. Om dette landsdekkende tilbudet samarbeider senteret med Senter for sjeldne diagnoser på Oslo Universitetssykehus, Modum bad og Landsforeningen for Huntingtons sykdom – som for øvrig alle er medlemmer av Hjernerådet.

Vi ønsker Vikersund Bad Rehabiliteringssenter hjertelig velkommen som medlem av Hjernerådet.

Del artikkel