Scroll Top

Det å tenke rehabilitering overfor personer med demens vil være nyttig i fremtiden. Økt selvstendighet og mestring kan bidra til utsatt hjelpebehov og at man kan bo lenger hjemme med demens. (Illustrasjonsbilde: Pixabay)


PUBLISERT: 27. JUNI 2024  |  Tekst: Christine Kristoffersen

Vellykket prosjekt: Kognitiv rehabilitering for personer med demens

Fire norske kommuner har prøvd ut en ny metode for kognitiv rehabilitering tilpasset personer med demens. – Metoden egnet seg godt for de fleste som prøvde den ut, og både personer med demens, pårørende og helsepersonell har gitt positive tilbakemeldinger, sier prosjektleder Mona Michelet, på Nasjonalt senter for aldring og helse.

Nyere forskning har vist at personer med demens kan trene opp sin funksjonsevne og oppnå økt mestring, dersom de får støtte og tilrettelegging gjennom målrettet rehabilitering. En metode for slik målrettet rehabilitering er blitt utviklet av forskere i Storbritannia. Nå er den engelske metoden prøvd ut i et prosjekt i fire norske kommuner: Trondheim, Sunndal, Nes i Akershus og Elverum.

Hensikten med prosjektet har vært å samle erfaringer. – Vi har undersøkt hvordan nordmenn med demens opplever metoden og om de syns de har hatt effekt av den. Vi har også undersøkt hvordan metoden kan brukes i norsk kommunal helse- og omsorgstjeneste, og hvilke erfaringer helsepersonell har med å bruke metoden, forteller prosjektleder Mona Michelet i Aldring og helse.

– Hvordan har det vært å jobbe med prosjektet?

– Metoden egnet seg godt for de fleste som prøvde den ut, forteller prosjektleder Mona Michelet. (Foto: Christine Kristoffersen)

– For meg som prosjektleder har det vært spennende og givende å jobbe med prosjektet. Jeg syns dette er en fin og praktisk tilnærming til å jobbe personsentrert og bidra til selvstendighet og mestring. Det har vært spennende å få ta del i erfaringer fra helsepersonell i fire ulike kommuner mens de har prøvd ut metoden. Jeg har selv prøvd ut metoden med personer med demens, noe som har vært viktig for å forstå hvordan dette fungerer i praksis.

– Hva er det viktigste som har kommet ut av prosjektet?

Metoden egnet seg godt for de fleste som prøvde den ut, og både personer med demens, pårørende og helsepersonell har gitt positive tilbakemeldinger.

For helsepersonell var det tidkrevende å jobbe med metoden, noe som medførte at de ikke har fått brukt den med så mange personer som det hadde håpet. For at metoden skal kunne brukes framover må vi finne fram til mer bærekraftige måter å implementere den på, sier Michelet.

– Hva håper du blir veien videre for kognitiv rehabilitering av personer med demens i Norge?

– Jeg tror vi i Norge har et system der kognitiv rehabilitering kan inngå. Vi håper nå å få prøvd metoden videre, som en del av eksisterende strukturer (for eksempel hverdagsrehabilitering). Vi ønsker også se på andre tidseffektive måter å ta i bruk metoden som en del av tjenester som allerede gis hjemme hos brukerne. Vi er i dialog med en kommune som ønsker å prøve ut ulike tilnærminger til dette, forteller Mona Michelet.


Hva er kognitiv rehabilitering for personer med demens?

Metoden kognitiv rehabilitering er en personsentrert og løsningsorientert tilnærming for å støtte personer med demens i å leve så godt som mulig med demenssykdommen.

Kognitiv rehabilitering retter seg mot konsekvensene av den kognitive svikten i hverdagen og har bedre mestring og fungering som mål. Metoden har altså ikke som mål at personens kognitive funksjon skal bli bedre, slik for eksempel kognitiv trening har. Sentralt i metoden er, som ved annen rehabilitering, å definere SMART-mål (mål som er Spesifikke, Målbare, Akseptable, Realistiske og Tidsavgrensede).

Rehabiliteringsteknikker og strategier som egner seg for personer med demens velges og skreddersys til personen og målet i en rehabiliteringsplan.


Nasjonalt senter for Aldring og helse er medlem av Hjernerådet.

Del artikkel