Scroll Top

– Vi hadde håpet på 1000 svar på hjernehelse-undersøkelsen. I dag sitter vi med over 11 200. Og ennå er undersøkelsen åpen fram til 31. august, forteller forsker ved Folkehelseinstituttet Isabelle B. Ljøsne. Hun oppfordrer enda flere til å svare på spørsmålene. Dette er den første undersøkelsen om hjernehelse som henvender seg til flere språkgrupper.     

 


PUBLISERT 12.2.2020

Unik undersøkelse om hjernehelse på 15 språk

– Hva tenker folk om hjernehelse? Og hva kan de tenke seg å gjøre for å styrke egen hjernehelse? Dette er spørsmål som EU-prosjektet Lifebrain gjerne vil ha svar på. Prosjektet er ledet av Universitetet i Oslo, og de samarbeider med hjerneråd i flere land, ikke minst Hjernerådet i Norge. Nå opplever forskerne mange flere svar enn de håpet på. Forsker Isabelle Ljøsne er nesten sjokkert over interessen.

Hjernehelse er et nytt begrep som brukes for å beskrive vår evne til å huske, lære, konsentrere oss og takle utfordringer. Hjernehelse handler om vår mentale og følelsesmessige balanse. Kort kan man si at hjernehelse handler om vår hjerne og hvordan vi tar vare på den. Svarene som kommer fram i undersøkelsen, vil derfor være av stor betydning for arbeidet som gjøres for å styrke folkets hjernehelse.

Ola og Kari er målgruppe

– Vi ønsker å vite hva Ola og Kari tenker om hjernen og hjernehelse. Hva er de villige til å gjøre selv for å få god hjernehelse, dessuten hvilken hjelp trenger de fra myndighetene og andre for å få dette til? spør Isabelle Ljøsne. De mange svarene som er kommet, tolker hun som stor interesse for hjernehelsen.

Ljøsne har arbeidet grundig med spørreskjemaet. Først intervjuet Lifebrain 44 personer som selv deltok i hjerneforskning. Ut fra dette ble det laget utkast til spørreskjema som ble drøftet med Hjernerådet i Norge og pasientorganisasjoner i Spania, før det ble testet på publikum i et åpent møte i Cambridge omtrent på disse tider i fjor. Den ferdige undersøkelsen ble presentert på et møte som Hjernerådet og Lifebrain arrangerte på Litteraturhuset i Oslo i juni i fjor.

Oversatt til 14 språk – snart 15

Etter den tid har undersøkelsen fått utgaver på 14 språk: engelsk, norsk, katalansk, tysk, spansk, dansk, italiensk, ukrainsk, fransk, tyrkisk, svensk, ungarsk, nederlandsk og kinesisk. For tiden arbeider man med å oversette den til hebraisk. Forskerne har fått flest svar på engelsk, ca. 4 500. På en god annenplass ligger norsk.

Ljøsne kjenner ikke til at det er gjort noe liknende før. Det har vært noen undersøkelser om hjernehelse i USA, men disse har bare rettet seg mot den amerikanske befolkningen.

Bli med på undersøkelsen!

Undersøkelsen om hjernehelse er åpen helt fram til 31. august i år, og det tar ca. 15 minutter å svare på den. Isabelle Ljøsne oppfordrer folk til å gå inn og svare på spørsmålene. – Jo flere svar vi får, desto bedre materiale har vi å forske på. Denne undersøkelsen kan gi myndighetene svært nyttig informasjon i deres arbeid med helsepolicy, og hva folk trenger mer informasjon om, mener hun.

Hjernerådet oppfordrer sine medlemmer til å spre undersøkelsen blant sine medlemmer og på sine kanaler på internett og i sosiale medier. Resultatene fra undersøkelsen vil være tilgjengelige i løpet av høsten 2020 eller våren 2021.

Svar på undersøkelsen HER

Del artikkel