Scroll Top

Professor Nils Erik Gilhus er en nestor ved Seksjon for nevrologi i Bergen. Han var også en av initiativtakerne til Hjernerådet da paraplyorganisasjonen ble stiftet i 2007. Eva Male Davidsen er styreleder i Medisinsk forening for nevrohabilitering.


PUBLISERT 3.12.2018

To nye medlemmer av Hjernerådet

Hjernerådet har i høst fått ytterligere to medlemmer. Det er Medisinsk forening for nevrohabilitering og Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen.

Seksjon for nevrologi søker medlemskap som forskningsgruppe. – Vi mener at en tilknytning til Hjernerådet vil fremme forskningen vår. Dessuten ønsker vi å gi støtte til Hjernerådets formål og aktiviteter, heter det i søknaden fra Seksjon for nevrologi.

Denne forskningsgruppen arbeider med en rekke hjernesykdommer og skader; både epilepsi, MS, hjerneslag, hjernekreft, betennelsessykdommer i hjernen, Parkinson og muskelsykdommer. Gruppen har stor aktivitet med samlet 50-100 vitenskapelige publikasjoner per år. Seksjonen har forskning og undervisning som sine to hovedoppgaver.

Medisinsk forening for nevrohabilitering er en spesialforening under Den norske legeforening som arbeider for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Slik habilitering arbeider særlig med personer med medfødte og tidlig ervervede hjerneskader som cerebral parese, multihandikap og kognitivt betinget sammensatt funksjonshemning. Foreningen bidrar til kunnskapsformidling og opplysning om habilitering i spesialisthelsetjenesten og arbeider for interessene til både barn og voksne.

– Vi representerer en nisje i spesialisthelsetjenesten, og opplysningsvirksomheten og det interessepolitiske arbeidet som Hjernerådet driver, er viktige fordi vår virksomhet er lite kjent. Vi ønsker å bidra for å fremme Hjernerådet målsetninger, skriver de i søknaden om medlemskap.

Styret i Hjernerådet har godkjent begge søknadene. Hjernerådet ønsker Seksjon for nevrologi i Bergen og Medisinsk forening for nevrohabilitering hjertelig velkommen som medlemmer! Paraplyorganisasjonen Hjernerådet har nå 56 medlemmer.

Del artikkel