Scroll Top

Dagens styre i Hjernerådet

Magne Wang Fredriksen, styreleder

Generalsekretær i MS-forbundet. Var nestleder i Hjernerådet fra 2020-2021 og styremedlem i perioden 2016-2020. Magne Wang Fredriksen var en av flere pådrivere bak Helse- og omsorgsdepartementets «Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 – 2024» og deltar på vegne av Hjernerådet i Helsedirektoratets partnerskapsgruppe for oppfølging av strategien. Representerer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Helse- og omsorgsdepartementets «Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten» og var initiativtaker til «ParkinsonNet-modellen» da han var generalsekretær i Norges Parkinsonforbund i perioden 2003 – 2020. E-post: magne@ms.no

 

Aud Nome Dueland, nestleder 

Nevrolog utdannelse på Rikshospitalet og Ullevål. Doktorgrad i molekylærbiologi og nevrovirologi ved varicella virus infeksjoner.  Har deltatt i mange kliniske studier innen MS og migrene. Har sittet i styret i Norsk Nevrologisk forening og flere utvalg i Legeforeningen. Sitter i fagrådet i Hodepine Norge. Var avtalespesialist ved Sandvika Nevrosenter i mange år og har omfattende erfaring med utredning og behandling av pasienter med migrene og kompliserte hodepinesykdommer. Er opptatt av å heve kunnskapsnivået både i samfunnet og hos helsepersonell om slike sykdommer. Holder mye kurs og foredrag og underviser leger og annet helsepersonell både nasjonalt og internasjonalt. (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)

 

Marita Lysstad Bjerke, styremedlem

Marita Lysstad Bjerke er utdannet sykepleier med videreutdanning i hjerneslag fra 2009. Marita har vært slagsykepleier ved slagenheten, NLSH i Bodø i tidsrommet 2002-2017, og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag og Afasi i tidsrommet 2017-2019 og igjen fra 2022-dd. I tillegg til rådgiveransvar har hun særlig ansvar for tilrettelegging av gode nettverk for barn, ungdom og unge voksne i LHL. Marita har i tillegg arbeidet som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland med prosjektet «Leve hele livet» i 2019-2020.  (Foto: Christine Kristoffersen) Epost: Marita.Lysstad.Bjerke@lhl.no

 

Einar Bryne, styremedlem

Barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Har også jobbet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Jobber mye tverrfaglig med sjeldne og alvorlige diagnoser og er opptatt av brukermedvirkning. Engasjert i arbeidet for kunnskapsbasert oppfølging og behandlingstilbud for barn og unge med medfødte eller tidlig ervervet sykdom/skade i hjerne/sentralnervesystemet og deres familier. Tidligere styremedlem i Norsk Barnenevrologisk forening som ligger under Barnelegeforeningen. Epost: einar.bryne@siv.no

 

Luisa Klaveness, styremedlem

Helsepolitisk rådgiver hos Nasjonalforeningen for folkehelsen, hvor hun har særlig ansvar for det demenspolitiske feltet. Klaveness har jobbet i med interessepolitikk i frivillig sektor i over ti år, blant annet fra rusfeltet. Hun har også tidligere erfaring fra forskningsformidling og har en master i kommunikasjon fra University of Westminster.

 

Gry Lunde, styremedlem

Gry Lunde er generalsekretær i ADHD Norge, der hun har jobbet siden 2015. Tidligere var hun mange år i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I begge organisasjonene har hun drevet mye med omdømmebygging og anti-stigmatiseringsarbeid. Det er mange fordommer om f.eks. ADHD. En av måtene å løse dette på er åpenhet og å snakke om diagnosen. Gry Lunde har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap og en master i psykososialt arbeid om rus, vold traumer og selvmord. E-post: gry@adhdnorge.no (Foto: Anita Sælø).

 

Ole-Bjørn Tysnes, styremedlem

Ole-Bjørn Tysnes er født i 1956 og utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1982. Doktorgrad ble gjennomført ved Universitetet i Bergen i 1988. Siden da har Tysnes arbeidet som lege i Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Fra 1993 som overlege og fra 1996 også som professor. Han var avdelingssjef/professor fra 2002 til 2019 og er deretter forskningsleder/professor ved Neuro-SysMed. Tysnes har publisert over 200 vitenskapelige arbeider og har hatt undervisning i nevrologi for studenter og sykepleiere i over 30 år.

Del artikkel