Scroll Top

Prosjektleder og rehabiliteringssykepleier Lene Mosberg t.v. har sammen med barnesykepleierne Gun Camilla Michaelsen (midten) og Merete Karsrud (t.h.) og tverrfaglig team på Sunnaas utviklet appen Sunbapp som hjelper barn med skade i hjernen og ryggmargen. De har gode erfaringer med spillet.


PUBLISERT 15.5.2020

Dataspill om skade i hjerne og ryggmarg

Barn med hjerneskade og ryggmargsskade er fulle av spørsmål. Når kan jeg hoppe på trampoline igjen? Hva skjer med meg? Blir alt som før? Vil vennene mine være sammen med meg etter dette? Hvem er alle disse rundt meg på sykehuset, og hva gjør de?

For å komme barnepasientenes spørsmål i møte og hjelpe dem til å forstå sin situasjon, har ildsjeler ved Sunnaas Sykehus laget et digitalt læringsspill med navnet Sunbapp. Hva det står for? Sunnaas, barn og app. Selvsagt, det burde vi jo tenkt oss!

-Det klinger jo ganske bra! Vi synes det er riktig å være på en plattform der barna føler seg hjemme. Nyere forskning understøtter dette valget, sier prosjektleder Lene Mosberg, spesialsykepleier på Sunnaas med master i rehabilitering.

Sammen med barnesykepleierne Merete Karsrud og Gun Camilla Michaelsen, samt tverrfaglig team har de utviklet Sunbapp. Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, apputviklingsfirmaet Beining & Bogen og Sunnaasstiftelsen. Under arbeidet har de prøvd å finne ut om det er andre slike spill for denne målgruppen, men har ikke funnet tilsvarende.

Gode erfaringer med læringsspillet

Sunbapp er nå prøvd på ca. 10 barn som har vært pasienter på Sunnaas med lang innleggelsestid, og erfaringene er gode. For de med hjerneskade blir dette elektroniske hjelpemiddelet presentert litt ut i rehabiliteringsopplegget.

-Spillet kan også brukes av pasienter som ikke fikk rehabiliteringsplass på Sunnaas, av søsken og familien, eller av skolen, lærere og klassekamerater når pasienten er kommet hjem fra sykehuset, sier Lene Mosberg og Merete Karsrud.

Barna vi her snakker om, har fått skader gjennom f.eks. fritidsulykker, hopping på trampoline, fall fra sykkel, trafikkulykker, infeksjoner i hjernen, blødninger med mer. Skaden er ikke alltid synlig, noe som gjør det vanskelig for andre å forstå hvilke begrensninger pasienten har som følge av sin skade. Særlig det første året er pasientene sårbare.

Spillet beveger seg på seks planeter

På Sunbapp kan du gå ut på ulike planeter. På Skadeplaneten lærer man mer om skaden i hjernen og ryggmargen, mens Rehabiliteringsplaneten forklarer hva rehabilitering er.

-Mange tror at rehabilitering bare er trening med fysioterapeut. Men rehabilitering er så mye mer. Som å kunne pusse tennene sine igjen, ta på klærne, spille spill med søsken, gå i trappen osv. osv. Her er det mange aktiviteter å trene på, understreker de to.

På Sykehusplaneten får barna vite mer om hvem de møter på sykehuset, og hva disse gjør for dem.  Mat- og drikkeplaneten gir kostholdsråd, og Hjemplaneten forteller om hvordan det er å komme hjem etter opphold på sykehus. Og så må vi ikke glemme den viktige Følelsesplaneten som fokuserer på hvordan barna har det.

Smilefjes hjelper med å uttrykke følelser

-Det er ikke alltid lett for barn å uttrykke hvordan de føler det, særlig ikke når de har opplevd slike traumatiske ulykker eller sykdommer som disse barna har vært utsatt for, understreker Lene Mosberg og Merete Karsrud. -På Følelsesplaneten får barna hjelp av smilefjes som uttrykker ulike følelser, og planeten endrer seg etter hvilket smilefjes de trykker på.

Sunbapp kan lastes ned til iPad fra Apple Store. Spillet er nyttig for mange grupper, både pasienten og deres familie, både deres venner og skolen. Formålet er selvsagt at livet til disse barnepasientene skal bli best mulig, og mest mulig som før skaden oppsto.

Del artikkel