Scroll Top

Tre av de fire ansatte ved SOVno har forskerkompetanse og veileder phd-kandidater. – Vi er involvert i en del forskning, men den viktigste forskningen vi gjør på SOVno er befolkningsundersøkelser. Den siste undersøkelsen om søvnhelse har så langt resultert i tre vitenskapelige publikasjoner, forteller Siri Waage ved Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno). Fra venstre: Tom Willy Aasnæs, Ingvild West Saxvig, Bjørn Bjorvatn og Siri Waage.


PUBLISERT: 22. FEBRUAR 2024

– Søvn er en viktig hjernefunksjon!

– Vi sover med hjernen. Dårlig søvn er ikke en sykdom, men et symptom på at noe er galt. Mange pasienter opplever dårlig søvnkvalitet, søvnighet og nedsatt dagtidsfunksjon, men årsakene til disse symptomene kan være veldig forskjellig, sier senterkoordinator Siri Waage.

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno) ble nylig tatt opp som nytt medlem av Hjernerådet. Senteret ble opprettet i 2004 og feirer 20-års jubileum i år. I løpet av den tiden har senteret skiftet navn tre ganger, men tjenestene de tilbyr er i hovedsak de samme.

Senterkoordinator Siri Waage

– Vi skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn, forklarer senterkoordinator Siri Waage. Det betyr at de skal være oppdatert på det nyeste innen forskning på ulike typer søvnforstyrrelser, både utredning og behandling, og spre kunnskapen sin til helsepersonell, pasienter, pårørende og resten av befolkningen.

Søvndiagnoser er det mange av. De er delt inn i seks hoveddiagnose-grupper. – Symptomene kan arte seg ganske likt, men behandlingene kan være helt forskjellige. Derfor er det viktig at pasientene får riktig diagnose, sier Waage.

SOVno er ingen undervisningsinstitusjon, men bidrar til undervisning både på grunn- videre- og etterutdanning av helsepersonell for å spre kunnskap om søvnmedisin og den nyeste forskningen innen søvnfeltet.

Til å hjelpe seg i arbeidet har de fire ansatte ved SOVno knyttet til seg en arbeidsgruppe på åtte personer som dekker alle felt innen søvnmedisin. Arbeidsgruppa møtes en gang i måneden. – De er våre sparringspartnere. De både kvalitetssikrer det vi gjør og gir oss innspill, sier Waage. Senteret har også en nasjonal referansegruppe som de jobber tett sammen med.

På nettsidene deres finner du oppdatert informasjon om søvn, søvnsykdommer og behandling av søvnsykdommer, søvndagbok for deg som sliter med søvnen, en oversikt over utredning og behandlingstilbud i Norge, brosjyrer om søvn, tidsskriftet Søvn, podkasten Søvnpodden, oversikt over nyttige internettsider, liste over avlagte doktorgrader innen søvnrelaterte tema og forskningsprosjekter som SOVno er involvert i – for å nevne noe.

– Søvnpodden ble lansert nå i år. Å lage podkast er en ny måte å jobbe på for oss. Det gjelder å henge med i tiden. I starten kommer det nye episoder hver annen uke, etter hvert blir det publisering en gang i måneden, forteller Siri Waage. – Både brosjyrene våre, tidsskriftet Søvn og podkasten har innhold som passer for folk flest.


Vil du lese mer om søvn og SOVno? Trykk HER for å komme til nettsidene til senteret.

Del artikkel