Scroll Top

-Følelsene sitter i hjernen, ikke i hjertet. Hjernehelse inkluderer også psykisk helse. Vi er glade for å inngå en samarbeidsavtale, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse og daglig leder Aud Kvalbein i Hjernerådet.


PUBLISERT 03.6.2019

Ny samarbeidsavtale

Psykisk helse er også hjernehelse, derfor er samarbeidet mellom Hjernerådet og Rådet for psykisk helse så viktig.

– Følelsene sitter i hjernen, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Daglig leder i Hjernerådet, Aud Kvalbein, er enig. Hun fremhever at psykisk helse ble tatt med innunder hjernehelsebegrepet da Nasjonal hjernehelsestrategi ble lansert i 2017.  Dette er i tråd med hvordan man i dag tenker innen hjerneforskningen.

– Nyere forskning viser at avstanden mellom nevrologiske og psykiske sykdommer ikke er så stor som vi trodde tidligere, tilføyer Kvalbein.  – Hjernens sykdommer har både nevrologiske og psykiatriske symptomer.

Derfor er det viktig for de to organisasjonene å fortsette et godt samarbeid som allerede er i gang, og formalisere det i samarbeidsavtalen. Avtalen ble nylig undertegnet.

Hjernerådet og Rådet for psykisk helse skal ha jevnlig kontakt for å holde hverandre oppdatert om aktuelle saker, og kan utveksle innspill, informasjon og nyttiggjøre seg hverandres kompetanse. Samarbeidet vil også kunne føre til felles møter og aktiviteter.

– Hjernerådet arrangerte nylig et vellykket møte på Litteraturhuset som vi deltok på, og det kan gjerne bli flere. Allerede da snakket jeg varmt om samarbeidet vårt, nå er det altså formelt, sier Gundersen.

Begge organisasjonene er utadrettede medlems- og nettverksorganisasjoner som arbeider tverrfaglig og har internasjonale kontakter. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær paraplyorganisasjon med 30 medlemsorganisasjoner. Rådet arbeider med kunnskapsutvikling, og for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske problemer og deres nærmeste. Hjernerådet er en frivillig, ideell paraplyorganisasjon. Medlemmene er både brukerorganisasjoner og faginstanser innen hjernehelse. Hjernerådet jobber for bedre hjernehelse i befolkningen gjennom hjerneforsking, forebygging, behandling og oppfølging av hjernesykdom. Begge organisasjonene samarbeider med myndighetene på ulike nivå, og har utstrakt kontakt med politiske beslutningstakere, forvaltningen generelt og driver politisk påvirkningsarbeid.

Vi i Hjernerådet ser frem til å samarbeide med Rådet for psykisk helse!

Del artikkel