Scroll Top

Bjørg Halvorsen er leder for Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst (RHABU). Hjernerådet ønsker vårt nye medlem hjertelig velkommen.


PUBLISERT 06.2.2020

Medlem nummer 59 på plass i Hjernerådet

Hjernerådets styre har godkjent RHABU som medlemsorganisasjon i Hjernerådet. Vår paraplyorganisasjon av brukerorganisasjoner og fagmedlemmer teller dermed 59 medlemsorganisasjoner. – RHABU vil styrke Hjernerådets arbeid for barn, mener styret.

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Helse Sør-Øst (RHABU) jobber for å sikre god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet til barn og unge i alderen 0 til 18 år. Det skjer gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. – Hjernerådets engasjement og handlingsprogram er svært relevant for vårt arbeid, heter det i søknaden fra RHABU.

RHABU ble opprettet i 2013 og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus. Deres viktigste målgruppe er ansatte i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn og unge. De favner hele tjenestetilbudet til denne gruppen med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemning som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester. Habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst er lokalisert i de ni helseforetakene og består av ca. 280 fagstillinger. Tjenestene er tverrfaglig sammensatt.

RHABU har etablert sju ulike fagnettverk for ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge. De har regelmessig kontakt med dem og bidrar inn i deres nettverksmøter. Ansatte i RHABU er med i Norsk Akademi for Habiliteringsforskning, som hvert år arrangerer en nasjonal konferanse for forskning i habilitering.

Pasientgruppen som RHABU har rettet sin virksomhet mot, har mange ulike diagnoser og tilstander. Mange har flere diagnoser. Behovet for spesialiserte habiliteringstjenester vurderes ikke bare ut fra diagnose, men ut fra samlet tilstand og behov, kompleksitet og sjeldenhet. De aller fleste pasientgruppene har tilstander som omfattes av Nasjonal hjernehelsestrategi, skriver RHABU i sin søknad om medlemskap.

– RHABU har siden de ble opprettet løftet habiliteringsfeltet for barn og unge. De er solide særlig på konferanser og faglige retningslinjer som er viktige for barnehabiliteringsfeltet, framholdt Hjernerådets styret da de nylig godkjente RHABU som medlem i Hjernerådet.

Hjernerådet ønsker vårt medlem nummer 59 hjertelig velkommen og ser fram til godt samarbeid for å styrke habiliteringstjenesten for barn og unge.

Del artikkel