Scroll Top

Noen pasienter dør 20 år for tidlig – må vi akseptere det?

Seminar 8. mai kl 16.30, Litteraturhuset i Oslo.

«Mennesker som strever med alvorlige psykiske utfordringer og ruslidelser lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Tjue år. Tar vi det egentlig innover oss? Jeg mener at dette er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt.»

Dette sa helseminister Bent Høie i sin sykehustale i januar i år. Det er ikke vanskelig å være enig med han. Denne store ulikheten er temaet for møtet som Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network arrangerer på Litteraturhuset i Oslo onsdag 8. mai. Må det virkelig være slik at noen får et så mye kortere liv? Vi må da kunne gjøre noe med dette. Men hva?

Psykisk sykdom har med hjernen å gjøre, og fagfolk vil belyse tematikken. Vi har også med oss sentrale politikere og representant fra brukerne. Sammen vil vi drøfte hva vi kan gjøre for å gi mennesker med psykiske sykdommer et bedre liv.

Møtet er gratis. Enkel bevertning serveres før møtet. Derfor er det påmelding.  Her kan du melde deg på – HTTPS://www.surveymonkey.com/r/W2S2C5X

Møtet arrangeres med støtte fra legemiddelfirmaene Lundbeck, Janssen og Sunovion.

Hjertelig velkommen.

 

Program:

Møteleder: Martin Tesli, forsker ved Folkehelseinstituttet

 

Kl. 16.30:

Mat og mingling

 

Kl. 17.00:

Velkommen v/

Bjarte Reve, daglig leder i Nansen Neuroscience Network

Aud Kvalbein, daglig leder i Hjernerådet

 

Kl. 17.05:

Ulrik F. Malt, professor emeritus i psykiatri, leder av Norsk psykiatrisk forening

Hvorfor dør pasienter med schizofreni 15-20 år før andre?

 

Kl. 17.30:

Petter Andreas Ringen, spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus

Bedre helse for mennesker med psykisk sykdom:

Betydningen av pakkeforløp og somatisk oppfølging av pasientene

 

Kl. 18.00:

Psykiatrien i dag – politiske satsinger for å bedre situasjonen

 

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Ap:

Arbeiderpartiets politikk innen psykisk helse.    

 

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre:

Regjeringens politikk innen psykisk helse.

 

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse:

Pasientens perspektiv – hva tenker Rådet for psykisk helse om den politiske satsingen?

 

Kl. 18.30:

Psykiatrien i dag – paneldebatt

Alle innlederne på møtet deltar i paneldebatten.

Møteleder leder debatten.

 

Kl. 19.00:

Avslutning.

 

 

 

 

 


Del artikkel