Scroll Top

– Erik Taubøll holdt foredrag om hjerneforskningens historie på årsmøtet i Hjernerådet. 


PUBLISERT 01.4.2018

Hjerneforskningens vei til mikrobiologi

Vi må være mindre nevron-fiksert, mener professor Erik Taubøll ved Universitetet i Oslo.

Gladiatorlegen på 200-tallet skjønte at det måtte være en sammenheng mellom hjernen og kroppen. Han så hva store hodeskader fra gladiatorkampene kunne føre til. Siden har det blitt forsket mye, hittil mest på nevroner i hjernen. Nå retter forskerne også oppmerksomheten mot gliacellene. De utgjør omlag halvparten av hjernen og vi vet lite om dem. Vårt viktigste organ rommer stadig hemmeligheter.

På Hjernerådets årsmøte 19. mars pekte professor Erik Taubøll på de lange linjene i hjerneforskningens historie – fra grekerne og romerne som trodde at hjernesykdom hadde med månefasene å gjøre, fram til vår tids avanserte mikrobiologi og dens betydning for hjernen. I pdf-en finner du highlights-ene i hjerneforskningens historie.

PDF AV PRESENTASJONEN

Del artikkel