Scroll Top

Våre medlemmer

Hjernerådets medlemmer utgjør et unikt og bredt kompetansemiljø på hjernefeltet – fra pasient- og brukerorganisasjoner til fagorganisasjoner, forskningsmiljøer og behandlingssteder. Vårt felles mål er at færre mennesker rammes av hjernerelaterte sykdommer og forstyrrelser i fremtiden. Hjernerådet jobber ut fra politiske føringer i HelseOmsorg21.

Pasient- og brukerorganisasjoner

Hjerneforskere og helsepersonell trenger å lytte til pasientens og pårørendes stemme. Hjernerådets medlemmer fra pasient- og brukerorganisasjoner representerer et bredt spekter av hjernesykdommer, hjerneskader og nevrologiske og nevropsykiatriske forstyrrelser – fra migrene, hjerneslag, epilepsi, demens og Multippel Sklerose, til ADHD, autisme, depresjon og schizofreni. Hjernerådets brukerorganisasjoner utgjør cirka 150 000 enkeltmedlemmer/brukere. VIS MEDLEMMER


Faglige medlemmer 

Hjerneforskningen er i sterk utvikling. Vi får stadig mer kunnskap om sykdommer og forstyrrelser tilknyttet hjernen. Økt kunnskap gir bedre forebygging og behandling. Hjernerådets faglige medlemmer deles inn i tre undergrupper: 1) Faglige organisasjoner, 2) Forskningsnettverk, forskningsgrupper og kompetansemiljøer og 3) Behandlingsinstitusjoner. Noen av fagmedlemmenes virke berører flere undergrupper. Hjernerådets fagmedlemmer utgjør minst 5 000 fagpersoner.

1. Faglige organisasjoner
Her finner du interesseorganisasjoner for yrkesgrupper relatert til hjernefeltet. VIS MEDLEMMER

2. Forskningsnettverk, forskningsgrupper og kompetansemiljøer
Her finner du fagmiljøer som hovedsakelig fokuserer på forskning og kompetanseutvikling. VIS MEDLEMMER 

3. Behandlingsinstitusjoner
Her finner du institusjoner som hovedsakelig fokuser på behandling og rehabilitering. Flere av disse medlemmene driver også med forskning. VIS MEDLEMMER

Del artikkel