Scroll Top
Joel Glover presenterte det norske arbeidet for å få til en nasjonal hjerneplan for de andre europeiske hjernerådene på rådenes årlige møte i Brussel nylig. Joel Glover er styremedlem i Hjernerådet og professor ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

PUBLISERT 25.7.2017

Over hele Europa arbeides det for nasjonale hjerneplaner

Norge er kommet langt i arbeidet med å oppnå en nasjonal hjernestrategi sammenliknet med andre europeiske land. Nasjonale hjerneråd over hele Europa jobber nå målbevisst for å gjøre politikerne oppmerksomme på de store utfordringene innen hjernehelse, hjernesykdommer og hjerneforskning.

Møte med EU-parlamentet sto derfor på agendaen da nasjonale europeiske hjerneråd nylig hadde sitt årlige møte i Brussel. Det er European Brain Council som samler hjernerådene.

– I EU-parlamentet møtte vi EU-politikere og representanter fra EU-byråkratiet, til sammen en forsamling på bortimot 200 mennesker. Vi snakket til dem om utfordringer knyttet til hjernehelse, forteller professor Joel Glover. Han er styremedlem i det norske Hjernerådet og var representant fra Norge på møtet for nasjonale hjerneråd nå i juli.

European Brain Council gav EU-politikerne informasjon om ulike hjernesykdommer. Mange EU-politikere er ikke klar over hvor omfattende disse sykdommene er. Over 30 prosent av den europeiske befolkningen vil oppleve å få en hjernesykdom i løpet av livet. Dessuten la de nasjonale hjernerådene sterkt inn over EU-politikerne behovet for å få laget hjerneplaner. Dette gjelder både for EU som sådan og de enkelte landene, sier Joel Glover til Hjernerådet nettside.

Nasjonale hjerneråd fra Belgia, Nederland, Frankrike, Polen, Norge, Serbia, Kroatia, Romania og Tyrkia var samlet i Brussel, i tillegg til representanter fra bl.a. Tyskland og staben i European Brain Council.

-Alle var interessert i å høre hva som skjer i Norge. Her i landet har vi en stor fordel av den tette kontakten mellom politikere og befolkningen. Ikke alle europeiske land har den samme muligheten. De som i tillegg til Norge er nærmest for å få gehør hos politikerne for en nasjonal hjernestrategi, er Polen, forteller Glover.

Møtet for de nasjonale hjernerådene er et sted der det knyttes kontakter. Som følge av hans presentasjon av arbeidet i Norge, ble Joel Glover invitert til et europeisk forskermøte i Bukarest i Romania til høsten for å holde plenumsforedrag om stamcelleforskning knyttet til hjernesykdommer. Der vil det også være gode muligheter for å diskutere arbeidet for nasjonale hjernestrategier med hjernerådsmedlemmer i flere land.

-Jeg har stor tro på at de europeiske hjernerådene kan inspirere hverandre og dele erfaringer, slik at vi når målet med å få laget nasjonale hjerneplaner, understreker Joel Glover.

Del artikkel