Scroll Top

Hjernerådets nye styre. Fra venstre: styreleder Magne W. Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet; Einar Bryne, barnelege og overlege ved Habiliteringssenteret på Sykehuset i Vestfold; nestleder Aud Nome Dueland, nevrolog; Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag og Afasi og Ole-Bjørn Tysnes, overlege og professor ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Neuro-SysMed. To styremedlemmer var ikke tilstede da bildet ble tatt: Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge og Luisa Klaveness, helsepolitisk rådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen. (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)


PUBLISERT: 26. MARS 2024

Hjernerådet har fått to nye styremedlemmer

Hjernerådets styre har fått to nye medlemmer. De nye medlemmene er nevrolog Aud nome Dueland (nestleder) og helsepolitisk rådgiver Luisa Klaveness. 

Aud Nome Dueland er nevrolog med doktorgrad i molekylærbiologi og nevrovirologi ved varicella virus infeksjoner.  Hun har deltatt i mange kliniske studier innen MS og migrene og har sittet i styret i Norsk Nevrologisk forening og flere utvalg i Legeforeningen. Nå sitter hun i fagrådet i Hodepine Norge. Dueland var avtalespesialist ved Sandvika Nevrosenter i mange år og har omfattende erfaring med utredning og behandling av pasienter med migrene og kompliserte hodepinesykdommer. – Jeg er opptatt av å heve kunnskapsnivået både i samfunnet og hos helsepersonell om slike sykdommer, forteller Dueland. Hun holder mye kurs og foredrag og underviser leger og annet helsepersonell både nasjonalt og internasjonalt.

Luisa Klaveness er helsepolitisk rådgiver hos Nasjonalforeningen for folkehelsen, hvor hun har særlig ansvar for det demenspolitiske feltet. Hun har jobbet i med interessepolitikk i frivillig sektor i over ti år, blant annet fra rusfeltet, og har også tidligere erfaring fra forskningsformidling. Klaveness har en master i kommunikasjon fra University of Westminster.

To av Hjernerådets mangeårige styremedlememmer valgte å ikke ta gjenvalg på årsmøtet: Clive Bramham og nestleder Jeanette Koht. Bramham er professor i nevrovitenskap ved Universitetet i Bergen. Jeanette Koht er overlege og nevrolog ved Oslo Universitetssykehus. 

Del artikkel