Scroll Top

Hjernerådets styreleder Anette Storstein er glad for å kunne styrke arbeidet for bedre hjernehelse i befolkningen.  – Dette viser at Stortinget ser verdien av Hjernerådet, sier hun.


PUBLISERT 14.11.2019

Ny million til Hjernerådet på statsbudsjettet

Stortinget setter av en ekstra million på statsbudsjettet til Hjernerådets viktige arbeid for å løfte hjernesaken. Det betyr at Hjernerådet får en bevilgning på totalt to millioner på statsbudsjettet i 2020.

– Dette er fantastiske nyheter, jubler Hjernerådets styreleder Anette Storstein.

En av Hjernerådets viktigste oppgaver er å fortelle politikerne at hjernen må prioriteres. Nå!

– Bevilgningen viser at Stortinget ser verdien av Hjernerådet. Det er en viktig bekreftelse på at de forstår vår sentrale funksjon for en stor gruppe i samfunnet, en gruppe som har behov for at vi løfter hjernesaken sammen, sier Storstein.

Hjernen er Norges neste store helseutfordring. 30 prosent av befolkningen får i løpet av livet en sykdom eller skade i hjernen eller nervesystemet. Hjernesykdom står for en fjerdedel av dødeligheten i Norge, og for en tredjedel av sykelighet og uførhet. 2 millioner arbeids- og skoledager går tapt hvert år på grunn av hjernesykdommene hodepine og migrene. Hjernerådet sprer kunnskap om situasjonen, og vektlegger hva som kan gjøres for å forebygge og bedre befolkningens hjernehelse. Budsjettenigheten på Stortinget betyr at Hjernerådet kan styrke arbeidet for hjernesaken.

– Det er etterlengtede midler som vil brukes til å øke innsatsen. Endelig kan vi få mer rom og kapasitet til å ta fatt på viktige oppgaver som står i kø, sier Storstein om det økte tilskuddet.

Løfter hjernesaken

Det er stor aktivitet i Hjernerådet for tiden. Organisasjonens formål er å arbeide for bedre hjernehelse for hele befolkningen gjennom forskning, forebygging, behandling og oppfølging. Dette blir gjort blant annet ved å arrangere populærvitenskapelige seminarer om hjernen, noe det har vært mye pågang og interesse for blant publikum. I februar ble det arrangert et seminar om søvn og hjernen hvor det var 11 000 interesserte på Facebook og tre saler i Litteraturhuset fyltes. Under Arendalsuka 2019 fortalte Kaja Nordengen om hjernetrening i Arendal kino. For dette arrangementet sto publikum i kø ned en etasje og ut på gaten. Hjernerådet starter i disse dager et fotoprosjekt som har fått navnet “Hjernen er deg!” Alt du gjør styres fra hjernen. Hjernen er det mest sentrale organet i kroppen, helt uerstattelig. Prosjektet tar for seg ulike temaer knyttet til hjernen og hvordan en selv kan ta vare på dette unike organet. Prosjektet vil resultere i en fotoutstilling som høsten 2020 og våren 2021 vises i seks-syv byer sammen med et populærvitenskapelig seminar om hjernen på hvert sted. Et undervisningsopplegg for skolen vil også følge utstillingen. Det neste på programmet er et webinar om hjernehelse med hjerneforskerne Kaja Nordengen og Ole Petter Hjelle. 27. og 28. oktober streames dette direkte via Hjernerådets Facebookside.

Hjernerådet har i dag 58 medlemsorganisasjoner, og tallet vokser stadig. Dette er en sammenslutning av fagmiljøer og brukerorganisasjoner som alle har behov for at Hjernerådet fortsetter kampen for mer hjerneforskning og en massiv satsning på hjernehelse. Hjernerådet ser bevilgningen som et tegn på at politikerne tar innover seg hvor viktig det er å løfte hjernesaken i Norge.

– La oss sementere dette og sørge for at det samme skjer hvert år, sier Storstein om tildelingen av den kjærkomne statsstøtten.

Del artikkel