Scroll Top

– Moderne og forent nevrovitenskap kommer stadig nærmere avsløringer av mekanismene bak komplekse mentale funksjoner, sier professor Menno P. Witter. Han er vitenskapelig direktør ved Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN). Witter håper at deres arbeid for å utdanne nye hjerneforskere kan bidra positivt i Hjernerådets nettverk og mål om bedre hjernehelse i befolkningen. (Foto: NTNU)


PUBLISERT 13.4.2020

Nevroforskerskole godkjent som medlem

Styret i Hjernerådet har godkjent Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap som medlem i Hjernerådet.  Hjernerådet bikker dermed 60 medlemsorganisasjoner i paraplyorganisasjonen og samler slik stadig flere hjernemiljøer i arbeidet for å løfte hjernesaken til større oppmerksomhet i samfunnet.

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap forener nevrovitenskapelig ekspertise ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Forskerskolen blir koordinert fra NTNU.

-Vi har som mål å tilby unike utdanningsmuligheter for neste generasjon nevrovitere som utdannes i Norge, skriver professor Witter i søknaden om medlemskap.

Hjerneforskere forstår mer av mentale funksjoner

Witter peker på at nevrovitenskapelig forskning har opplevd en storstilt integrering mellom tradisjonelle og nye disipliner. Dette har resultert i bl.a. ny kunnskap om forholdet mellom gener og genuttrykk, og innsikt i mekanismene som ligger bak hjerneområders interaksjon og hvordan dette resulterer i atferd.

Moderne og forent nevrovitenskap kommer stadig nærmere avsløringer av mekanismene bak komplekse mentale funksjoner. Mange ser på dette som den aller største utfordringen innen vitenskapen.

Sammen er vi sterkere

-Ingen av forskningssentrene i Norge har i dag den ekspertisen som trengs for å gi en komplett opplærling innen hjernefeltet. Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap har den forståelsen at sammen er vi sterkere. Kombinasjonen av all kunnskap som eksisterer nasjonalt kan gi studentene en komplett og fremragende utdanning innen nevrovitenskap, sier Menno Witter.

Forskerskolen koordinerer og organiserer PhD-kurs gjennom sine partnere og tilbyr reisestipend som dekker reise og opphold for kursene. For å stimulere nasjonal nettverksbygging og kunnskapsutveksling mellom fagfelt organiserer de også en årlig konferanse for stipendiatene.

Hjernerådet ønsker sitt nye medlem hjertelig velkommen i arbeidsfellesskapet for bedre hjernehelse.

Del artikkel