Scroll Top

Gratismagasin fra Hjernerådet

Min Hjernehelse er gratismagasin som utgis av Hjernerådet en gang i året.

 

Her vil vi fortelle om mennesker som lever med ulike sykdommer og skader i hjernen og nervesystemet. Dette er både nevrologiske og psykiske lidelser. Vi vil også fortelle om hvordan fagfolk jobber intenst for å kunne gi bedre hjelp til mennesker som er rammet, samt om framskrittene som gjøres innen hjerneforskningen. Forebygging er viktig, slik at vi kan få god hjernehelse til å takle sykdommer og utfordringer i livet. Målet er at vi skal få en sunn og robust hjerne, og leve gode liv.

Min hjernehelse skal være et møtested mellom brukere, pasienter og fagfolk, akkurat slik Hjernerådet er et møtested mellom brukere og fagpersoner. Sammen skal vi løfte hjernesaken, slik at hjernen får den plassen i bevisstheten hos publikum og i oppmerksomheten til politikerne som den skal ha. Slik det har vært hittil, har den store gruppen av pasienter med en sykdom eller skade i hjernen ikke fått den samme gode behandlingen som andre store pasientgrupper. Dette jobber Hjernerådet for at skal bli annerledes.

Min Hjernehelse er planlagt for å komme ut en gang i året. Alle kan få et gratisabonnement. Trykk på den røde bestillingsknappen øverst på siden, og før opp ditt navn og din adresse i bestillingsskjemaet. Vil du motta nyhetsbrevet vårt skriver du på epostadressen din også.

Hvem står bak Min Hjernehelse

Utgiver av Min hjernehelse er Hjernerådet, en paraplyorganisasjoner for brukerorganisasjoner og fagmiljø som arbeider innenfor hjernefeltet i Norge.

Hjernerådet har nå 65 medlemsorganisasjoner. Våre 26 brukerorganisasjoner har sammenlagt over 200 000 mennesker som medlemmer, mens ca. 5 000 fagpersoner er knyttet til våre 39 fagmedlemmer. Under finner du en oversikt over alle medlemmene i Hjernerådet:

Brukerorganisasjoner

 • ADHD Norge
 • ALS Norge
 • Autismeforeningen i Norge
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Epilepsiforbundet
 • Foreningen Rastløse Bein
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Hjernesvulstforeningen
 • Hodepine Norge
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom
 • Landsforeningen for Slagrammede
 • LHL Hjerneslag og Afasi
 • Multippel Sklerose Forbundet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Blindeforbund
 • Norges ME-forening
 • Norges Parkinsonforbund
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk Tourette Forening
 • Personskadeforbundet LTN
 • PTØ Norge
 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen – RH-foreningen
 • SANE Norge
 • Søvnforeningen

 

Faglige interesseforeninger

 • Medisinsk forening for nevrohabilitering
 • NSFs faggruppe for nevrosykepleiere
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk barnelegeforening/ Norsk Barnenevrologisk Forening
 • Norsk Epilepsiselskap
 • Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Norsk forening for klinisk nevrofysiologi
 • Norsk Forening for Søvnmedisin
 • Norsk hjerneslagforening (NSO)
 • Norsk Hodepineselskap
 • Norsk nevrokirurgisk forening
 • Norsk nevrologisk forening
 • Norsk Nevropsykologisk Forening
 • Norsk nevroradiologisk forening
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norwegian Neuroscience Society

 

Forskningsgrupper og kompetansemiljøer

 

 • Bergen Epilepsy Research Group
 • Bergen fMRI Group
 • Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU
 • FOU-avdelingen, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • Kavli Institute for Systems Neuroscience (KISN)/ Centre for Neural Computation, Moser-miljøet ved NTNU
 • Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
 • Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer
 • Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse
 • NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 • NorCP – Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese
 • RHABU regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge, Helse Sør-Øst
 • Seksjon for nevrologi, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
 • Statped

 

Behandlingsinstitusjoner

 • Avdeling for nevrohabilitering, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
 • MS-Senteret Hakadal AS
 • Nasjonal behandlings- tjeneste for sansetap og psykisk helse
 • Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus
 • Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Røysumtunet
 • Signo Conrad Svendsen Senter
 • Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus HF
 • Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

© 2023 Min hjernehelse – ISSN 2704-0577

Del artikkel