Scroll Top

13. august 2024 | kl 09:00 – 09:45

MER ENN HJERNE! Avansert billedforskning av hjernen – potensiale og dagens status

Samarbeidsorganisasjoner:

Oslo universitetssykehus HF, Nevroklinikken, Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet, Oslo universitetssykehus HF, Nevroklinikken

Om arrangementet:

Avansert billedforskning av hjernen – potensiale og dagens status

Med dagens utvikling av teknologiske tilnærminger, skjer utviklingen innen hjerneforskning i et høyt tempo. Vi forsker på avbilding av hjernenog er helt klare på at vi kun skraper på toppen av isfjellet med dagens tilnærming til avbilding.I dagens helsevesen er forskning et sentralt og opphøyet fokusområde, optimalt sett integrert i den kliniske driften. Imidlertid har forskningen rast avgårde de siste årene, og gapet mellom hva som er mulig med for eksempel MR undersøkelser av hjernen og hva man gjør på sykehusene økt betydelig.

Hvilke grep kan man ta for å tette gapet mellom hva som er mulig og hva vi får til?

Tre etablerte hjerneforskere fremstiller temaet med engasjerte presentasjoner og livlige diskusjoner.

Hjerneforsker og nevrolog Einar August Høgestøl gir et innblikk i hvor langt man er kommet innen billedforskning for personer med multippel sklerose og andre hjernesykdommer og kunstig intelligens.

Professor og nevroradiolog Mona Beyer legger frem hvordan infrastrukturen for de radiologiske løsningene forsøker å knytte forskning og klinisk drift tettere sammen, og hvilke utfordringer som fortsatt gjenstår for å optimalisere dette.

Professor Trygve Leergaard presenterer det store Europeiske EBRAINS prosjektet. Her vil han lufte hva som er målet til forskerne med prosjektet og hva som er intensjonen til Europeiske myndigheter.

Vi avslutter med paneldebatt med innlederne, avdelingsdirektør Ole Johan Borge ved Forskningsrådet og forhåpentligvis noen engasjerte politikere som vil diskutere temaet overordnet og se på hvilke grep vi kan ta for å tette gapet mellom hva som er mulig og hva vi får til.

Møtet vil ledes av dekan Hanne Flinstad Harbo for Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo, som har stor faglig erfaring innen hjernens mysterier.

Vel møtt til et arrangement som vil vise deg hvor fremtidens avbildning av hjernen vil ta oss!

HVOR:  Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal. Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet vil bli streamet. Trykk HER hvis du vil se det.

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel