Scroll Top

En glad og munter gjeng før høringen på Stortinget tok til. Flere andre organisasjoner var i samme pulje som Hjernerådet. Fra venstre: Politisk rådgiver Luisa Klaveness og generalsekretær Mina Gerhardsen, begge fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. (Klaveness er også styremedlem i Hjernerådet.) Ved siden av Gerhardsen sitter Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft, Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet, Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og hennes kollega Aurora Eck Nilsen, politisk rådgiver.  (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)


PUBLISERT: 17. APRIL 2024

Mener frivilligheten er oversett

Tirsdag 16. april deltok Hjernerådet, ved generalsekretær Henrik Peersen, i den muntlige høringen på Stortinget om regjeringens forslag til Nasjonal Helse- og samhandlingsplan. Et av innspillene hans handlet om helsefrivillighetens rolle:

– Hjernerådet mener frivilligheten i stor grad er oversett i Nasjonal Helse- og samhandlingsplan. Svært mange frivillige organisasjoner bidrar sterkt i grunnleggende informasjons- og opplysningsarbeid både til pasienter, pårørende, generell befolkning og ansatte i offentlig sektor. Mange bidrar også i betydelig grad i tjenesteutvikling og fungerer som sentrale samarbeidspartnere for både sykehus og kommuner. En del er også direkte initiativtakere til faglig og forskningsmessig utvikling.

Helsepersonellkommisjonen anbefalte med bakgrunn i dette å utrede mer forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner for å fremme helsekompetanse, og om ansvaret for dagens lærings- og mestringstilbud kan overføres til brukerorganisasjonene gjennom avtaleverk. Denne anbefalingen er ikke fulgt opp i Nasjonal Helse- og samhandlingsplan, sier Henrik Peersen.

Ønsker du å lese resten av Hjernerådets innspill fra dagens høring på Stortinget? Se HER.

Del artikkel