Scroll Top
Hjernerådet er en paraplyorganisasjon med 77 medlemmer.
Våre medlemmer utgjør et unikt og bredt kompetansemiljø på hjernefeltet – fra pasient- og brukerorganisasjoner til fagorganisasjoner, forskningsmiljøer og behandlingssteder.
Vårt felles mål er at færre mennesker rammes av hjernerelaterte sykdommer og forstyrrelser i fremtiden.
Hjernerådet jobber ut fra politiske føringer i HelseOmsorg21.
Del artikkel