Scroll Top

Hjernehelse er et vanlig begrep i internasjonal sammenheng, vi i hjernerådet ønsker å innføre det i Norge også. Nå har Lifebrain lansert en spørreundersøkelse som ser på folks forhold til egen hjernehelse i åtte land.


PUBLISERT 6.6.2019

Ny spørreundersøkelse lansert – delta nå!

På Hjernerådet og Lifebrain sitt seminar om hjernehelse, lanserte vi en stor spørreundersøkelse. Svarene vil gi viktig informasjon om folks egne refleksjoner rundt hjernehelse.

Lifebrain er et femårig forskningsprosjekt i regi av EU, med mål om å identifisere faktorer som påvirker hjernens utvikling, kognitive funksjoner og mental helse gjennom livet. Prosjektet koordineres av Universitetet i Oslo. Som en del av Lifebrain, er det nå lansert en ambisiøs spørreundersøkelse, hvor forskerne er på jakt etter dine egne tanker om hjernehelse. Det er åtte land som samarbeider om den globale undersøkelsen, og spørreskjemaet er tilgjengelig på åtte språk.

– Hvis så mange som mulig svarer, vil vi få informasjon om innstilling til hjernehelse i et bredt utvalg av befolkningen, sa Isabelle Budin Ljøsne da hun introduserte studien og spørreskjemaet på Litteraturhuset. Hun er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet og forsker i Lifebrain.

Ditt svar er viktig for å utforme anbefalinger om hjernehelse

Svarene fra undersøkelsen skal brukes til å utforme anbefalinger for god hjernehelse som er tilpasset folkets behov, derfor er det viktig at vi får svar fra så mange som mulig. Undersøkelsen er anonym og tar ca. 15 minutter å besvare

Lifebrain har utformet spørreskjemaet, og Hjernerådet har bidradt med innspill underveis. Det har vært et konstruktivt samarbeid og vi i Hjernerådet er spente på responsen.

Vi oppfordrer alle til å gå inn her og besvare undersøkelsen: Global Brain Health Survey
Hva er hjernehelse?

Professor Hanne F. Harbo snakket om hjernen ut i fra sin arbeidshverdag på Nevroklinikken ved Ullevål Universitetssykehus, under sitt innelgg på det samme seminaret. Hun har tidligere vært styreleder i Hjernerådet og har et brennende engasjement for hjernesaken.

Du kan se alle innleggene her: God hjernehelse er viktig!

Monica Aas er forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Universitetet i Oslo. Hun snakket om hva stress gjør med hjernen. Christian A. Drevon er professor i ernæring ved Universitetet i Oslo og rådgiver for analyselaboratoriet Vitas AS i Forskningsparken. Han snakket om hjernen og kosthold.

Del artikkel