Scroll Top

Kysthospitalet ble bygget i 1892 (senere påbygd). Opprinnelig var det et hospital for kjerteltuberkuløse barn. Etter hvert ble det mindre behov for sykehusets tjenester, og man begynte å spesialisere seg på ortopedisk kirurgi og etter hvert rehabilitering. I dag tilbyr Kysthospitalet rehabilitering og fysikalsk medisin.

PUBLISERT 8. NOVEMBER 2023

Hjernerådets medlem nummer 73

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold, er blitt tatt opp som nytt medlem av Hjernerådet. Innenfor fagfeltet nevrologi gir klinikken tilbud om rehabilitering til personer som rammes av hjerneslag (blødninger eller blodpropper i hjernen), har ervervet hjerneskade (senfase), har multippel sklerose (MS), har andre nevrologiske lidelser eller har Charcot-Marie-Tooth sykdom (CMT).

– Klinikken har ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere, idrettspedagoger og sykepleiere. I tillegg jobber leger, sosionom, logoped, klinisk ernæringsfysiolog og nevropsykologer på klinikken. Vi har også samarbeid med ortopediingeniører dersom det er behov for dette, forteller spesialergoterapeut Vigdis Espolin Rosenberg.

Hun har jobbet på Kysthospitalet siden 1998.

– Det er viktig å få fram det som er viktig for pasienten, hvilke verdier de har og hvordan verdiene kan være motivasjon for å gjøre endringer i livet sitt, sier spesialergoterapeut Vigdis Espolin Rosenberg.

– Pasienter som henvises til klinikken har behov for spesialisert og/eller tverrfaglig rehabilitering. På nevrologisk rehabiligeringsseksjon, som jeg jobber på, kommer pasienter med behov for rehabilitering rettet mot nevrologiske problemstillinger. I hovedsak grunnet hjerneslag eller MS. I tillegg har vi pasienter med ervervede hodeskader, hjernesvulst, Guillain Barrè, nevropatier, encefalitt, nevroborreliose og ALS blant annet. Seksjonen har også tilbud om tre dagers rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av oppfyllelse av helsekravene til førerkort.

– Det jeg liker best med jobben min, er det viktigste verktøyet vi har i arbeidet med rehabilitering, nemlig tverrfaglighet. Vi er mange ulike yrkesgrupper som ser med «sine briller på». Sammen jobber vi for at pasienten får de beste forutsetninger for selvstendighet i hverdagen.

Pasientenes mål er i de fleste tilfeller å kunne leve et liv så nært opp til det de er vant til før skaden eller sykdommen inntraff. Vi jobber sammen med pasienten for å nå disse målene, men rehabilitering kan også innebære en prosess med å finne fram til sitt «nye jeg» med de funksjonsnedsettelser de måtte ha, forteller Rosenberg.

Livskvalitet trenger ikke være avhengig av hvilken funksjon man har, men det er ikke alltid så lett å se i en tidlig fase etter for eksempel hjerneslag.

– I klinikken brukes blant annet ACT (acceptence and commitment therapy – en kognitiv atferdsterapi) og ser at det er et godt tilskudd til kompetansen vi har i møte med pasienter som opplever vansker i livet sitt.

– Den viktigste egentrening pasienter bør gjøre når de kommer hjem, er å prøve seg i sine kjente daglige aktiviteter og trene på disse. Noen ganger kan det bety at noe må tilrettelegges fysisk, at man må lære seg kompenserende teknikker eller at man må fortsette å trene på spesifikke ting. Kognitive endringer kan også gjøre hverdagen annerledes og graden av hjelpebehov må tilpasses. Å lære seg å se muligheter er nyttig å øve seg på, og noe vi kan starte på allerede tidlig i pasientforløpet, forteller Rosenberg.

Ledende kompetansemiljø

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er et ledende kompetansemiljø i tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Klinikken er en del av Sykehuset i Vestfold (SiV) og har lokasjon i Tønsberg, i Larvik og ved Kysthospitalet i Stavern.


Klinikkens døgntilbud er lokalisert til Kysthospitalet i Stavern. Her er det 35 sengeplasser.  Klinikken har også en enhet for tidligrehabilitering, lokalisert på akuttsykehuset i Tønsberg. Denne enheten er samlokalisert med nevrologisk sengepost. Klinikken organiserer også fysio- og ergoterapeuter og logoped som behandler pasienter på nevrologisk sengepost på akuttsykehuset. På klinikken tilbys rehabilitering til barn, unge og voksne. Det kan være rehabilitering etter hjerneslag, ved ulike nevrologiske sykdommer, etter kompleks ortopedi, under og etter kreftbehandling, sykelig overvekt, covid-19, CMT, funksjonelle nevrologiske symptomer, utmattelse og muskel- skjelettplager.


Nevrologisk rehabiliteringsseksjon har 17 døgnplasser og har i tillegg polikliniske konsultasjoner, for eksempel behandling med botox ved spastisitet, kontroller og oppfølging av tidligere innlagte pasienter.

 

Del artikkel