Scroll Top

Barnehjernen

Konferansen blir arrangert fra torsdag 16.november – fredag 17. november 2023.
STED: Ingeniørenes hus, Oslo
ARRANGØR: Hjernerådet i samarbeid med Programkomiteen
DELTAKERBETALING:  Konferansen går over to dager. Det er mulig å kjøpe billetter både til fysisk deltagelse og billetter til streaming, til en dag eller begge dager. Fysisk billett er inkludert lunsj.

Digitale deltakere vil få tilgang til opptak i etterkant av konferansen.

Det er ulik pris for medlemmer og ikke-medlemmer. Salgsbetingelser finner du HER.

Konferansen er for både brukere og fagpersoner.

Billettsalget er nå stengt.

Program
Dag 1: Om barnehjernens utvikling, fungering, sårbarhet og faktorer som påvirker god hjernehelse.

Registrering fra kl. 09.30.

Kl. 10:00 Velkommen

Konferansierer:

Einar Bryne er styremedlem i Hjernerådet. Til vanlig jobber han som barnelege i  Habiliteringssenteret ved sykehuset i Vestfold. (For tiden er han 50 prosent innleid seniorrådgiver i Helsedirektoratet for barnepalliasjon og habilitering.) Bryne er tidligere styremedlem i Barnelegeforeningen og Barnelegenes interessegruppe for nevrologi og habilitering.

 

Henrik Peersen er generalsekretær i Hjernerådet.

 

 

 

 

 

Åpningstale:
Ann Karin Swang

Swang er helsesykepleier med 25 års erfaring fra alle deler av tjenesten. Lengst erfaring fra skolehelsetjenesten og som leder der. Utdannet foreldreveileder og holdt på med foreldreveiledning i grupper i 15 år. Nå er hun leder for Landsgruppen av helsesykepleiere på femte året, der 4000 av landets aktive helsesykepleiere er medlemmer.

Tema: Utvikling

Audrey van der Meer:
«Hjerneforskningens funn og tidlig innsats 0-3 år»

Van der Meer er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU i Trondheim hvor hun leder Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium (Nu-Lab). Der forsker de på utvikling fra et livsløpsperspektiv. Ved å få innsikt i de underliggende prinsippene som styrer utvikling, læring og kognitiv aldring håper de på sikt å kunne fremme læring og forebygge vansker, særlig hos de aller minste barna mellom 0-3 år med sine raskt voksende hjerner som viser mye plastisitet og et stort potensial for læring.

Hanne Cecilie Braarud:
«Variasjoner i normalutvikling hos barn»

Braarud er utdannet klinisk psykolog og har en doktorgrad fra Det psykologiske fakultet i Bergen. Hun jobber nå som forsker og faggruppeleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest, i NORCE AS. Braarud har forsket på utviklingspsykologiske tema, spesielt knyttet til sped- og småbarnsalder. Tidligere forskningsprosjekter har hatt fokus på tidlig samspill, foreldres mentale helse knyttet til graviditet og småbarnsperioden, og ernæringens betydning for barns utvikling. I dag er hun involvert i prosjekter innenfor folkehelsearbeid, sakkyndige vurderinger i barnevernets beslutninger, musikkterapi for sårbare spedbarn, og måling av ansiktsemosjoner hos spedbarn.

Kl: 11:05 Pause

Tema: Påvirkning

Ida Brandtzæg:
«Tilknytning og sosial-emosjonell utvikling»

Psykologspesialist Ida Brandtzæg er leder for Tilknytningspsykologene sammen med Stig Torsteinson. Hun arbeider også ved R-BUP Øst og Sør og har tidligere vært knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus. Hun er distributør og kursholder for Circle of Security International. I tillegg holder hun foredrag og har gitt ut flere bøker.

Anne Greve:
«Hva betyr lek for barns utvikling og trivsel?»

Anne Greve er barnehagelærer med 17 års erfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager (kommunale og ideell privat). De siste 21 årene har hun jobbet med barnehagelærerutdanning ved OsloMet og er i dag professor i barnehagepedagogikk. Hun disputerte i 2007 med avhandlingen «Små barns vennskap i barnehagen». Hennes forskningsinteresser er barnehagens og barnehagelærerprofesjonens historie, barns vennskap og lek. Anne er leder for det tverrprofesjonsfaglige forskningsmiljøet «Barneliv og profesjonsutøvelse» ved OsloMet.

Marianne Bratlie:
«Ernæring til spedbarn – er det grunn til bekymring?»

Marianne Bratlie er klinisk ernæringsfysiolog med over 10 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Bratlie har bred erfaring innen barneernæring, med særlig kompetanse på sped-og småbarnsernæring, spiseutvikling og spisevansker. I dag jobber Bratlie som klinisk ernæringsfysiolog og fagansvarlig ved OUS, Ullevål. Der arbeider hun blant annet med barn og spise-og ernæringvansker, prematurfødte, samt barn med behov for intravenøs ernæring. Bratlie har også vært med i et større forskningsprosjekt (ImNuT) som blant annet ser på ernæringsstatus og spisevansker hos prematurfødte barn.

Kl. 12:30 Lunsjpause

Tema: Påvirkning fortsetter

Karoline Lode-Kolz:
Barnehjernen og søvn – basalforedrag

Lode-Kolz er barnenevrolog, somnolog og klinisk nevrofysiolog, noe som betyr at hun jobber både med diagnose/utredning, samt behandling og oppfølging av søvnproblematikk hos alt fra spedbarn til unge voksne, hos barn uten andre utfordringer og barn/ungdom med sammensatte behov som følges opp på rehabilitering, BUP og så videre. Hun begynte å jobbe med barnesøvn i 2007 og tar en doktorgrad om hva som kan påvirke tidlig hjerneutvikling hos premature barn, deriblant søvn.

 

Beate W. Hygen:
«Barn, unge og gaming – hvor farlig er det?»

Hygen har doktorgrad i psykologi (+ en postdoktor med gaming som tematikk) og jobber som seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning og som førsteamanuensis ved UiA der hun underviser i akademisk e-sport. Hun har forsket på barn og unges utvikling i en årrekke, med særlig fokus på atferds-genetikk og gaming.

 

«Panelsamtale: Satser vi nok på barna? Hva kan vi gjøre mer og bedre?»

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen leder samtalen. Forfatter/podkaster, styremedlem i Landsforeningen 10001 dager og politisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. Tidligere barneminister og byråd.

 

 

 

Deltakere:

Nina Kolbjørnsen, seniorrådgiver i helsedirektoratet, avdeling levekår og leder av program for folkehelse i kommunene.

 

Håvard Tjora

Lektor og forfatter med master i lese- og skriveveiledning. Kjent fra tv-seriene Blanke ark og som skribent i Dagbladet i 10 år. Har skrevet flere bøker, deriblant bestselgeren Mattemagi.

 

 

Ragne Hilde Guddal

Psykiatrisk sykepleier og helsesykepleier ved Grünerløkka helsestasjon. Deltatt i implementeringen av «Nye Familier» og underviser i dette. Bidrar i Inga Marte Thorkildsens bok «Det vi så var et svik mot barna».

 

 

Kl. 14:50 Pause

Tema: God hjernehelse

Marianne Chyba:
«Arbeidet i helsestasjonene»

Chyba er sykepleier og helsesykepleier og har universitetsutdanning i administrasjon og ledelse. Hun er enhetsleder for Barne-og familietjenesten i Fana/Ytrebygda i Bergen kommune (det vil si helsestasjon og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, ergo-fysioterapi til barn og unge, helsestasjon for ungdom, Ung arena og Barne- og familie-hjelpen. Chyba har vært med å skrive den gjeldende retningslinjen for barselomsorgen i Norge: «Nytt liv og trygg barseltid for familien».

Marte Roa Syvertsen: 
«Ungdomshjernen»

Lege og forskningssjef ved Drammen sykehus, forfatter av bøkene Menneskehjernen og Ungdomshjernen.

 

 

 

Kl: 15:55 Avslutning

Kl. 16:00 Slutt


Dag 2: Om hvordan vi møter symptomer på hjernesykdom i barns oppvekst, om støtteapparat og behandlingsmuligheter

Registrering fra kl. 08.30.

Kl. 09.00: Velkommen ved møteleder

Åpningstale:
Hege Kristiansen

Kristiansen er barnelege i Helse Førde, førsteamanuensis ved UiB, forsker på funksjonelle plager, leder av Barnelegeforeningen og styremedlem i Fagstyret i legeforeningen.

Tema: Forekomst

Sean Wallace:
«Hvor utsatt er barnehjernen for sykdom?»

Wallace er overlege ved Barneavdeling for Nevrofag, Oslo Universitetssykehus og EMAN, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander. Han er også leder for Norsk Barnenevrologisk Forening. Wallace har hatt en sentral rolle i bruk og oppfølging av presisjonsmedisin, inkludert genterapi, hos pediatriske pasienter i Norge.

Anne Lise Høyland:
«Den økende forekomsten av autisme hos barn. Hva vet vi om årsaker? Hvordan påvirker dette tilbudet disse barna får?»

Høyland er spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri og har i mange år jobbet som overlege i Habiliteringstjenesten for barn og unge ved St.Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Hun er også førsteamanuensis ved RHAB (Regionalt kompetansesenter for habilitering, NTNU). PhD i 2018 med tema om hjernen ved autisme. Forskningsprosjekt 2020 om autisme hos førskolebarn i Sør-Trøndelag – er forekomsten forskjellig ut fra om mor er norskfødt eller ikke?

Ingunn Eriksen:
«Psykiske helseplager blant ungdom: Forekomst, årsaker og sammenhenger»

Ingunn Eriksen er forsker ved NOVA og har forsket mye på ungdoms trivsel, tilhørighet, psykiske helseplager og psykososiale miljø, og hvilken rolle kjønn, klasse, oppvekststed og etnisitet spiller i ungdoms liv.

 

Kl. 10:15: Pause

Tema: Oppfølging

Brukerinnlegg v/Nina Løkkemyhr Elsayed:
«Vårt samarbeid med kommunen og spesialist-helsetjenesten»

Løkkemyhr Elsayed jobber som diabetes solution manager. Hun er gift og er mamma/bonusmamma til fire jenter. I 2006 fikk hun en alvorlig syk datter som levde til i fjor. Har i disse årene fått  god erfaring med hvor viktig det er å ha flinke og engasjerte folk rundt seg.

«Fra bekymring til behandling» – Oppfølging i Asker kommune og Tverrfaglig innsatsteam:


Ann Jeanette Heitmann; avdelingsleder for skolehelsetjenesten sør, Gry Therese Bjørlykke Henriksen; virksomhetsleder for Sætre og Tofte barnehager, Therese Gulbrandsen; avdelingsleder for Sætre og Tofte barnehager og Trude Hansen Svanqvist; avdelingsleder for familie- og nettverkstjenester sør – jobber alle i oppvekstsektoren for et godt tilbud til barn og unge i Asker kommune.

«Hva gjør vi når vi er bekymret for et barns utvikling, og hvordan sikrer vi riktig hjelp til rett tid?» Asker kommune har etablert «Tverrfaglig innsatsteam» i barnehager og skoler. Et tverrfaglig fora mellom skole, barnehage, PPT, barnevern og helsetjenester i kommunen – med foreldre og barnet eller ungdommen i sentrum.

Anine Strand-Saugnes:
«Rehabilitering i skolen»

Strand-Saugnes er utdannet spesialpedagogisk rådgiver, har erfaring fra flere grunnskoler, PPT, Statped landsdekkende avdeling for EHS. Er nå ansatt ved A-hus, BUP Nedre Romerike. Hun har bidratt direkte inn i arbeidet med CICI studien de siste årene og har bidratt til å utarbeide BHL for barn og unge med EHS i Helse Sør-Øst.

Kl. 11:40 Utdeling av prisen «Årets hjernehelsejournalist 2023»

Prisen deles ut av stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes. Hun er representant for Oppland og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen. Jønnes har ansvar for forskning i Høyres stortingsgruppe. – Forskningen jobber for oss som enkeltmennesker og som samfunn. Det er viktig for at vi skal få enda bedre medisiner i åra som kommer og for at flere skal kunne leve gode liv med sin diagnose, sier Jønnes.

Kl. 12.00 Lunsjpause

Tema: Oppfølging fortsetter

Hilde Margrete Dahl:
«Barn med ervervet hjerneskade»

Dahl er barnenevrolog og har jobbet med barn og ungdommer som kommer inn på Ullevål med skader, deriblant hjerneskader, de siste 20 årene. Hun forsker på om  barna med  hjerneskader får den oppfølgingen de trenger. Dahl er snart ferdig med en doktorgrad om dette emnet. Hun har vært med på å lage en behandlingslinje for ervervde hjerneskader hos barn og unge i Helse Sør-Øst.

Guro L. Andersen:
«Kan bruk av registerdata bidra til bedre hjernehelse? Eksempler fra Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese»

Andersen er barnelege og leder av Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese(NorCP). Hun har arbeidet innenfor habilitering ved Sykehuset i Vestfold i over 20 år. Hun har PhD i Samfunnsmedisin ved NTNU på temaet cerebral parese i Norge, et arbeid basert på de første data fra det som nå er NorCP. Andersen har nå en 1.amanuensis stilling ved NTNU, har veiledet >10 kandidater til PhD og publisert >60 artikler. Hun har i tillegg vært representant i styret til både det europeiske nettverket av CP registre, Surveillance of Cerebral Palsy in Europe og i European Academy of childhood disabilities, EACD, samt vært medlem i vitenskapelige komiteer til flere internasjonale konferanser.

«Anbefalt og ikke-anbefalt behandling av CP»

Iona Novak fra Australia er Cerebral Palsy Alliance-leder for Allied Health ved University of Sydney. Hun har en PhD (2009) og Masters of Science (2006) fra Western Sydney University, og en Bachelor of Applied Science in Occupational Therapy fra University of Sydney (1993). Novak har vært medforfatter av mer enn 180 publikasjoner og hennes prosjekter er blitt tildelt over 60 millioner dollar i finansiering i konkurranse med andre. Novak har vunnet Elsass Foundation Research Prize, kjent som Nobelprisen for Cerebral Parese (2021) og Australia Day Councils lokale Woman of the Year-pris (2015).

 

Panelsamtale:

Einar Bryne, barnelege, leder samtalen. Til vanlig jobber han som barnelege i  Habiliteringssenteret ved sykehuset i Vestfold. Bryne er også styremedlem i Hjernerådet og tidligere styremedlem i Barnelegeforeningen og Barnelegenes interessegruppe for nevrologi og habilitering.

 

Deltakere:

Guro L. Andersen

Andersen er barnelege og leder av Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese(NorCP). Hun har arbeidet innenfor habilitering ved Sykehuset i Vestfold i over 20 år.

 

 

Kristin Benestad

Benestad er statsviter. Jobber som rådgiver i CP-foreningen, fortrinnsvis med interessepolitikk og organisasjonsutvikling.

 

 

Bjørnar Alexander Andreassen

Andreassen er fungerende Avdelingsdirektør avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet

 

 

 

Kl. 14:20 Pause

Tema: Oppfølging fortsetter

Nina Rohrer-Baumgartner og Ingvil Laberg Holthe:
«Rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade, med hovedvekt på rehabilitering av fatigue»

Rohrer-Baumgartner er nevropsykolog og har doktordrag i nevropsykologi. For tiden jobber hun som forsker i CICI studien (Child in Context Intervention Study) ved Sunnaas. Målet er å utvikle og tilby evidensbasert behandling for barn med ervervet hjerneskade (traumatiske skader, hjerneslag, hjernetumor, hjernebetennelser m.m.). Noen barn trenger fortsatt rehabilitering og oppfølging mange år etter skade/sykdom i hjernen, og det er dette tilbudet man trenger å bygge ut i Norge.

Holthe er også nevropsykolog og arbeider for tiden i CICI. Hun holder imidlertid på med en doktorgrad i nevropsykologi , og jobber på Psykologisk Institutt (UiO) i tillegg til arbeidet med CICI studien som er lokalisert på Sunnaas Sykehus.

 

 

Haakon Rosland:
«Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge»

Rosland er utdannet provisorfarmasøyt fra Universitetet i Bergen, og har jobbet innenfor barne- og ungdomspsykiatri de siste årene. Han har tidligere erfaring fra både primær og sykehusapotek. Interesserer seg generelt sett for alt av psykofarmaka, da denne legemiddelgruppen ikke kun benyttes i psykiatri, men også av andre fagspesialiteter.

Kl. 15:20 Avslutning

Kl. 15:30 Slutt

Del artikkel