Scroll Top

Gjennom årene har Kastvollen gjennomgått både oppussinger og utbygginger. I 2018 flyttet de inn i et stort, moderne og hensiktsmessig nybygg som ligger vakkert til på en 40 mål stor strandtomt.


PUBLISERT 19. SEPTEMBER 2023

Kastvollen Rehabiliteringssenter AS er nytt medlem av Hjernerådet

– Vi ønsker å være medlem av Hjernerådet for å være en del av et faglig nettverk som jobber for en bedre hjernehelse, både i forhold til forskning og for å påvirke politisk, sier Bente Oldren, daglig leder ved Kastvollen Rehabiliteringssenter AS.

Kastvollen var opprinnelig et småbruk i Inderøy kommune. Dette ble kjøpt av Blindeforbundet tidlig på 1960-tallet, og brukt som kurs- og konferansesenter for synshemmede. AS Reko kjøpte senteret av Blindeforbundet i 1995, og har etter den tid vært eier av Kastvollen. Aksjeeiere i Reko er nærkommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy, så Kastvollen er et ikke-kommersielt kommunalt eid selskap.

I flere år etter at Reko kjøpte, drev Kastvollen med rehabilitering av alle diagnosegrupper. I starten var det brukernes lokale trygdekontor som finansierte oppholdene. Senere har Helse Midt-Norge vært oppdragsgiver, og siden 2018 har Kastvollens avtale med dem vært spisset til kun å gjelde spesialisert rehabilitering for nevrologiske og nevromuskulære diagnoser.

– Vi er svært glade for å ha hatt denne muligheten til å spisse vår kompetanse i én retning, vi tror at det er lettere å bli skikkelig god om man kan fokusere relativt smalt – ingen kan være gode på alt! Kastvollens største brukergrupper er MS og Parkinson, men vi tar også imot mennesker med CP og andre nevrologiske diagnoser, i tillegg til nevromuskulære, forteller rehabiliteringsleder Randi Dalen.

Randi Dalen, rehabiliteringsleder

Hun syns at Kastvollen Rehabiliteringssenter er et flott sted å jobbe.

– Vi har verdens beste brukere! Til tross for at de fleste av dem har progredierende sykdommer, eller diagnoser som medfører senskader/utvikling av problematikk som konsekvens av alder og tiltagende belastning, angir de aller fleste av dem at de har svært godt utbytte og fremgang etter spesialisert rehabilitering hos oss.

Det er fantastisk givende å få være med å bidra til at hverdagen til et annet menneske blir bedre. Vi er heldige og får mange gode tilbakemeldinger. Jeg syns at vi har et godt samarbeid med brukerutvalget vårt – ikke minst når det gjelder videreutvikling av tjenestene våre, forteller Dalen.

– Hva er viktig for dere i møte med brukerne?

– Det er viktig for oss å bli godt kjent med brukerne, og finne ut hva som er viktig i livet til den enkelte. På bakgrunn av dette setter brukeren seg et mål for oppholdet, og vi får jobbe sammen med bruker mot dette målet. Vi forsøker å bidra enten målet har sosialt, psykisk/mentalt, eller fysisk fokus. Kastvollen har en bred tverrfaglighet i arbeidsstokken, og har derfor mulighet til å ivareta brukerens ulike livsområder. Vi fokuserer også på hvordan tiltakene fra Kastvollen kan videreføres etter hjemreise. Vårt ønske er at den enkelte skal oppleve at hverdagen er bedre når de drar hjem igjen, enn da de kom, sier Dalen.


Kastvollen Rehabiliteringssenter har avtale med Helse Midt-Norge om å levere spesialiserte rehabiliteringstjenester for diagnosegruppene nevrologi og nevromuskulære sykdommer. Største diagnosegrupper er MS og Parkinson.

Senteret ligger i Inderøy kommune i Trøndelag. Eiere er AS Reko, som igjen er eid av kommunene Steinkjer, Inderøy og Snåsa, det vil si at de er en ikke-kommersiell aktør.

De arbeider tverrfaglig og har flere faggrupper ansatt: sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, nevrolog, spes. i allmennmedisin, ergoterapeuter, fysioterapeuter og idrettspedagog. Senteret har også tilknytningsavtaler med sosionom, ernæringsfysiolog, jobbkonsulenter, psykolog og logoped.

Del artikkel