Scroll Top

Hjernerådet har fått støtte av Stiftelsen Dam til å lage et digitalt vitensenter om hjernen. (Illustrasjonsfoto: Gerd Altmann/Pixabay)


PUBLISERT 19. SEPTEMBER 2023

Skal lage et digitalt vitensenter om hjernen

– Hjernerådet ønsker å bidra til å skape bevissthet om hjernen og spre kunnskap om hjernehelse gjennom å utvikle et digitalt vitensenter, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet. Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2024 og er støttet av Stiftelsen Dam.

I det digitale vitensenteret kan man tilegne seg kunnskap om både hvordan hjernen virker, utvikler seg, påvirkes og kan rammes av sykdom.

– Besøkende skal på en interaktiv måte kunne utforske hjernen både gjennom bilder, film og tekst, der den visuelle konteksten er satt inne i en tredimensjonal hjerne med mulighet for å navigere rundt etter eget ønske, forteller Henrik Peersen.

Selve utviklingen vil gjøres i samarbeid med MedXplore og med en ansvarlig prosjektgruppe bestående av medisinske fagspesialister, brukermedvirkere og pedagog.

Jan Helge Lillebo

– Prosjektet er et av de mest spennende og utfordrende jeg har fått, sier Jan Helge Lillebo, daglig leder i MedXplore AS. – Det aller viktigste blir at vi klarer å lage visuelle bilder som publikum får lyst til å klikke på og lære mer om hjernen sin, sier Lillebo.

Siden 2005 har firmaet hans laget flere animasjonsfilmer om hva som skjer i kroppen når du får ulike typer sykdommer. De har også utviklet en teknologi hvor medisinstudenter kan gå på digitalt besøk i en blodåre og interaktivt oppleve hva som skjer når det utvikles sykdom og risikoen for hjerteinfarkt øker.

– Med teknologien Viewstart, som vi har utviklet i samarbeid med Universitetet i Oslo, skal vi nå lage et digitalt vitensenter hvor folk kan gå på besøk inni en hjerne. Målet er å formidle vår komplekse hjerne på en visuell, spennende og enkel måte. Når folk forstår hvordan hjernen fungerer er tanken at de også skal bli inspirert til å ta bedre vare på sin egen hjerne, sier Lillebo.

Det digitale vitensenteret skal være åpent og tilgjengelig for alle. Målgruppen er alle som ønsker mer kunnskap om hjernen og hjernehelse.

Befolkningsrettet kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å øke bevissthet om hjernehelse og legge til rette for å heve helsekompetansen i befolkningen. Siden det i dag ikke finnes noen samlet oversikt over de aktuelle temaene vitensenteret skal dekke, vil prosjektet gi etterspurt informasjon om hjernehelse og skape bevissthet om hvordan hjernehelsen kan ivaretas gjennom hele livet, med og uten annen sykdom.

– Prosjektet vil også bidra til økt kompetanse hos ulike grupper av fagpersoner som for eksempel pedagoger og kommunalt helse- og miljøpersonell som har behov for kunnskap om hjernehelse i sitt arbeid. Vitensenteret vil også kunne benyttes i undervisning i 7. til 10. trinn i grunnskolen, forteller Peersen.

Det digitale vitensenteret vil være en sentral plattform for Hjernerådets befolkningsrettede informasjonsarbeid om hjernen og hjernehelse.

– Vi vil vise hvor fantastisk hjernen er, vise hvordan den utvikles og formes. Vi vil også vise hjernens ulike lapper og funksjoner så som sanser, følelser, minner/tanker, motorikk, tale og planlegging/kontroll. Og så vil vi legge vekt på viktigheten av å ta vare på hjernen, at den må brukes og holdes aktiv, sier Peersen.

Del artikkel