Scroll Top

– Takk til alle som støtter oppunder arbeidet i Hjernerådet! sier Henrik Peersen. (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)


PUBLISERT 19. SEPTEMBER 2023

Hjernerådet har fått økt støtte til drift

Gode nyheter! Hjernerådet har fått en tilleggsbevilgning fra Helsedirektoratet.

– Etter klagebehandling og nylig tilleggsbevilgning har vi fått forsterket vår driftsstøtte for inneværende år, forteller Henrik Peersen. Han er svært fornøyd med tildelingen av midler.

– Det er utrolig gode nyheter som skaper tryggere rammer rundt vårt viktige arbeid og gir mulighet for å fortsette videreutvikling av organisasjonen, sier Peersen.

– Hvordan føles det å være generalsekretær i Hjernerådet akkurat nå?

– 2023 har vært et uvanlig spennende og givende år, så det føles veldig bra å få lede det daglige arbeidet i Hjernerådet. Vi har gjennomført flere viktige prosjekter som har bidratt til økt bevissthet om hjernehelse dette året, hatt utviklende samarbeid om hjernehelsestrategien, fått flere medlemmer og ikke minst stått som arrangør av Hjerneteltet under Arendalsuka. Når vi nå også har fått bedre økonomiske rammer, er det virkelig en følelse av medvind! sier Peersen.

Hjernerådet har mottatt støtte for årets «Hjerneteltet», dette var et enkeltvedtak. Vi har også mottatt en større andel driftsmidler som tildeles årlig i tre år.

– Utmålingen på driftstilskuddet er derimot avhengig av at det fortsatt settes av tilstrekkelig midler i statsbudsjettet de kommende år, men vi forventer å ha bedre forutsigbarhet de neste årene slik helsemyndighetene har signalisert, sier Peersen.

Del artikkel