Scroll Top

14. august 2024 | kl 19:00 – 19:45

KIRURGISK BEHANDLING AV ALVORLIG EPILEPSI – FOR LITE KJENT, FOR LITE BRUKT OG FOR LITE RESSURSER

Samarbeidsorganisasjoner: Norsk epilepsi forening og Spesialsykehuset for Epilepsi Oslo Universitetssykehus

Om arrangementet:

Operasjon som behandling av epilepsi, såkalt epilepsikirurgi, er en svært effektiv og god behandling for de som egner seg for denne behandlingsformen. Det kan kurere epilepsien.

Det er et vedvarende problem både i Norge og alle andre vestlige land at for få pasienter får tilgang til behandling, og for sent i sykdomsforløpet. En operasjon som gjennomføres etter flere års sykdomsvarighet er vist å ha lavere utsikter til anfallsfrihet etter kirurgi. I tillegg kommer psykososiale og psykiatriske uønskede virkninger av å leve med vanskelig kontrollerbar epilepsi. Det er vist både økt sykelighet og dødelighet ved det som defineres som medikamentelt refraktær epilepsi sammenliknet med normalbefolkningen.

Vi har de siste årene vært en stor faglig utvikling og nye metoder i utredning og behandling kan tas i bruk til beste for pasientene. Det er ressurskrevende behandling og i sykehusenes økonomiske situasjon er det utfordrende å finne ressurser som gjør at norske pasienter får tilgang til slik behandling.

Program:

Introduksjon ved møteleder professor dr. med Morten I Lossius , Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetessykehus. 19.00-19.05

Tilgang på effektiv behandling – hvem bør henvises til utredning?

Nevrolog overlege PhD Kristin Alfstad, Spesialsykehuset for epilepsi , Oslo universitetssykehus.  19.05-19.15

Ressurser til avansert behandling – hvor trykker skoen? Prioriteres landsfunksjonen, epilepsikirurgi?

Nevrokirurg overlege dr. med Arild Egge, Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. 19.15-19.25

Livet før og etter operasjon –  erfaringer fra forelder til barn som har vært operert for epilepsi,

Mor eller far, foredragsholder. Kl. 19.25-19.35.

Spørsmål, diskusjon. Kl. 19.35-19.45

Medvirkende:
Morten Ingvar Lossius, Professor dr. med, Spesialsykehuset for epilepsi
Kristin Alfstad, Nevrolog, overlege PhD, Spesialsykehuset for epilepsi
Arild Egge, Nevrokirurg overlege PhD, Nevrokirurgisk avdeling Oslo universitetssykehus

 

HVOR:  Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal. Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet vil bli streamet. Trykk HER hvis du vil se.

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel