Scroll Top

Journalist i Dagbladet Jorun Gaarder mottok prisen som Årets hjernehelsejournalist 2019. Prisen er innført av Hjernerådet for å hedre journalister som produserer hjernestoff i mediene. Utdelingen fant sted under Hjernehelsekonferansen, i fullsatt sal med 170 deltakere. Hjernerådets nestleder Magne W. Fredriksen holder selve prisen, et grafisk blad av billedkunstner Stig Andresen.


PUBLISERT 24.10.2019

Black out og tapt språk ble veien til journalistikken

En rideulykke gjorde at Jorun Gaarder ble journalist. For sine mange artikler om hjernen i Dagbladet har hun nå mottatt prisen som Årets Hjernehelsejournalist 2019. – Jeg hadde problemer med å huske min egen fødselsdato og mistet språket. Da er det fantastisk nå å kunne bruke språket som verktøy, sa Gaarder da hun mottok prisen denne uken.

Det er Hjernerådet som har innført prisen som Årets Hjernehelsejournalist. Hensikten er å hedre en journalist som har formidlet betydningen av å ta vare på hjernen, har gitt informasjon om sykdommer i hjernen og nervesystemet, har formidlet resultater fra hjerneforskningen, eller har reist viktige debatter om hjernehelse. Journalist Jorun Gaarder innfrir på alle nevnte områder.

– Denne utmerkelsen betyr ekstra mye for meg, sa Jorun Gaarder i sin takketale til en fullsatt forsamling av 170 deltakere under Hjernehelsekonferansen denne uken.

– Jeg vet hvor viktig god hjernehelse er, sa hun. – Før jeg ble journalist, jobbet jeg som profesjonell jockey. Under et løp i København i 2005, falt hesten min. Hesten som var bak, falt også. Selvfølgelig falt jeg også og fikk to hester over meg. Ironisk nok het hesten Black Out. Og det fikk jeg, fortalte Jorun Gaarder.

Ulykken førte til hjerneblødning med påfølgende høyresidig synsfeltutfall. Hun kjenner betydningen av egentrening og god rehabilitering som hun bl.a. har fått på Sunnaas Sykehus.

– Det er selvsagt vanskelig å ri løp når jeg ikke kan se alle hestene i feltet. Derfor omskolerte jeg meg til journalist, sa Jorunn Gaarder.  Hun gikk ut fra journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo i 2011 og har jobbet med helsestoff i Dagbladet i 7 år.

Jorun Gaarder takket Dagbladets redaksjon for å prioritere helse og hjernehelse. – Hjernestoff engasjerer leserne, og artikler om f.eks. hjerneslag havner ofte på forsiden, sa hun.

Gaarder rettet også en takk til fagmiljøene. – Jeg opplever at dere er imøtekommende og hjelpsomme, også med å folkeliggjøre informasjonen slik at den treffer leserne, understreket hun.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag delte ut prisen. – Hjernerådets styre har i sin begrunnelse pekt på at Jorun Gaarder er en dyktig og produktiv helsejournalist. Hun skriver om mange helsetema og har også i 2019 et solid antall artikler om hjernen. I sommer rapporterte hun fra den store EAN-kongressen som ble arrangert på Lillestrøm og som samlet nesten 7000 nevrologer fra Europa og resten av verden. Her siterte Jorun Gaarder bl.a. det anerkjente, canadiske professoren Vladimir Hachinski som er svært opptatt av hjernehelse: «Alt vi gjør er avhengig av hjernen. Bedre hjerne gir bedre helse», sier han.

Hjernens sykdommer er underprioritert i norske medier og i den politiske debatten. Hjernesykdom står nå imidlertid for en fjerdedel av dødligheten her i landet og en tredjedel av sykelighet og uførhet. Dette er norske tall fra den internasjonale sykdomskartleggingen Global Burden of Disease. 1 av 3 personer i Norge vil få en sykdom eller skade i hjernen og nervesystemet i løpet av livet.

Prisen Årets Hjernehelsejournalist er i år et grafisk blad av kunstneren Stig Andresen.

Prisen ble delt ut for første gang i fjor. Da var det NRK-journalist Helene Sandvig som fikk den for sin bok om sin demensrammede far og for programmer i «Helene sjekker inn» som har omtalt enkelte hjernesykdommer.

Del artikkel