Scroll Top

For første gang vil i år prisen Årets hjernehelsejournalist bli delt ut. Det skjer under Hjerneuken i november ved en åpen tilstelning i Det norske teater.  Journalisten kan publisere både i trykte medier, inkludert på web, eller radio eller TV.


PUBLISERT 9.10.2018

Hvem bør bli Årets hjernehelsejournalist?

Torsdag den 22. november vil Hjernerådet dele ut pris til en journalist som er verdig til å kalles Årets hjernehelsejournalist. Publikum har anledning til å komme med forslag om kandidater til prisen. Prisen skal gis til en journalist som har satt fokus på hjernehelse og skapt større oppmerksomhet om hjernen og hjernesykdommer.

-Hensikten er å hedre en journalist som ved sin virksomhet har bidratt til å gi folk mer forståelse om hvor fascinerende og gåtefull hjernen vår er, og som har satt fokus på ulike sider ved god hjernehelse, sier styreleder i Hjernerådet Henrik Peersen. Prisen deles ut under Hjerneuken 2018, og det er første gang en slik pris deles ut.

Hederspris

Hjernerådet har satt opp kriterier for hvem som kan få prisen. Kriteriene sier at prisvinneren:

  • har formidlet viktig informasjon til publikum om betydningen av å ta vare på hjernen sin og egen hjernehelse
  • har formidlet viktig informasjon fra hjerneforskningsfeltet på en lett forståelig måte, dette kan gjelde forskning både om hjernens funksjoner, hjernehelse, behandling av skade og sykdom i hjernen, rehabilitering eller habilitering osv.
  • har formidlet informasjon om tilbud og resultat av gjennomførte tilbud innen habilitering og rehabilitering knyttet til skade og sykdom i hjernen
  • har presentert forskere, personer som på ulike måter har fremmer hjernehelsetema eller deltatt i offentlig ordskifte eller ved sine meninger har inspirert publikum til å ta vare på sin hjernehelse
  • gjennom sin journalistiske virksomhet har reist debatt om spørsmål knyttet det norske samfunns tilbud på hele hjernefeltet, det være seg forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging, eller tilbakevending til normalt liv/arbeidsliv

Prisvinneren må fylle ett eller flere av kriteriene over. Prisen kan deles ut på bakgrunn av én artikkel eller ett medieoppslag, eller den kan deles ut på grunnlag av mer helhetlig journalistisk virksomhet. Hedersprisen er et bilde.

Publikum kan komme med forslag

-Vi inviterer publikum til å komme med forslag på kandidater til prisen, sier Henrik Peersen. Forslagene sendes post@hjerneradet.no innen 20. oktober.

I forbindelse med prisutdelingen torsdag 22. november vil det også være en debatt om temaet «Er norsk helsejournalistikk syk?» Her vil det delta både journalister, medisinske fagfolk og representanter fra Hjernerådet. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på Hjernerådets nettside og Facebookvegg senere.

Del artikkel