Scroll Top

Slik søker du midler fra Stiftelsen Dam

Har du en idé til et hjernerelatert helseprosjekt? Eller er du hjerneforsker?

Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet.

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i hele befolkningen og for at færre skal bli rammet av ulike hjernelidelser. Alt som kan knyttes opp mot hjernen eller nervesystemet, er mulige tema for en prosjektsøknad til Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet. Målet er at mennesker som er rammet av sykdom, skader eller funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet, skal få en bedre situasjon og god livskvalitet. Da trenger vi mer kunnskap om hjernen.

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam, tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, er en norsk stiftelse som forvalter 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner.

Stiftelsen Dam er blant Norges største stiftelser som deler ut penger til ulike gode tiltak. Alle godkjente organisasjoner kan søke om midler. Siden første utlysning i 1997 har Stiftelsen Dam mottatt over 40.000 søknader fra nesten 600 organisasjoner og innvilget over 12.000 prosjekter. Mot slutten av 2020 hadde stiftelsen rundt 1.900 pågående prosjekter. I 2020 delte stiftelsen ut over 350 millioner kroner til prosjekter i de ulike programmene. www.dam.no