Scroll Top

Hjernen inni hodet ditt er ikke grå, men rosa. Still life-fotografen Catharina Caprino har fremstilt hjernen så levende som mulig. Caprinos fagmentor har vært forfatter og hjerneforsker Kaja Nordengen. Foto: Catharina Caprino/Fotoprosjektet «Hjernen er deg!»

I lang tid har Hjernerådet forberedt en stor og spennende fotoutstilling støttet av Stiftelsen Dam og flere legemiddelfirmaer. Utstillingen har sin premiere under Arendalsuka og skal siden turnere til flere norske byer. 11 fotografer har billedlagt hvert sitt hjernetema. Fotografene har vært i samtale med hjerneeksperter og deretter formet sine fotografiske uttrykk. Fotograf Hans-Olav Forsang har ledet prosjektet i samarbeid med Hjernerådet. Han har tidligere vært bilderedaktør i VG og har mottatt en rekke priser i inn- og utland for sine bildereportasjer.

Tusen takk for støtten!

Fotoutstillingen «Hjernen er deg!» har fått hovedstøtten fra Stiftelsen Dam. Stiftelsen Dam forvalter 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. For mer info: www.dam.no

Prosjektet er også støttet av seks legemiddelfirmaer: Merck, Novartis, Sanofi, Allergan som nå er gått inn i AbbVie, og Desitin Pharma.