Scroll Top

Om Hjernerådet

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i befolkningen. Over 30 prosent får en hjernesykdom i løpet av livet. Dette er skade eller sykdom i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet. Bedre forebygging, behandling og rehabilitering vil gi flere god hjernehelse og bedre livskvalitet.

Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og hjernesykdom. Paraplyorganisasjonen har 66 medlemmer. Våre brukerorganisasjoner har samlet ca. 200 000 enkeltpersoner som medlemmer. De representerer pasientgrupper som er 4-5 ganger større. Våre fagmedlemmer har knyttet til seg ca. 5000 fagpersoner med ulik kompetanse om hjernen.

Flere hjernesykdommer rammer særlig eldre. Med økt antall eldre framover blir det flere med hjernesykdom. Eksempler er Parkinson, Alzheimers, demens, hjerneslag mm. Men stadig flere yngre får nå hjerneslag. Yngre rammes også av MS, epilepsi, hodeskader ved trafikkulykker mm. Noen hjernesykdommer er medfødt. Også en del psykiatriske lidelser er sykdom i hjernen. Det er flere hjernesykdommer enn dette.  

Mange lever med hjernesykdom hele eller store deler av livet. Sykdommen er da kronisk og går ikke over. Dette er en av årsakene til at oppfølging av hjernesykdommer tar 25-35 prosent av helsebudsjettene.

I Hjernerådet har medlemmene gått sammen for å gjøre en bedre innsats for alle dem som rammes av hjernesykdommer og deres pårørende. Vårt mål er at flere skal ha god hjernehelse.

 

Hjernerådet samarbeider også med ulike aktører som vil fremme og støtte hjernesaken. Hjernerådet har en skriftlig intensjonsavtale om samarbeid med Rådet for psykisk helse. Hjernerådet har en samarbeidsavtale med Orkla Health AS. Enkelte av Hjernerådets offentlige møter støttes av legemiddelfirma etter gjeldende regler om uavhengighet.

Del artikkel