Scroll Top

Om Hjernerådet

Vi jobber for mer hjerneforskning og bedre behandling for de mange som er rammet av ulike hjernelidelser, både nevrologiske og psykiske lidelser.

 

Hva er vi?

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for norske hjernemiljø. Vi jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.

Hvem er vi?

Hjernerådet representerer 70 medlemsorganisasjoner, 25 brukerorganisasjoner med mer enn 200 000 medlemmer og 45 fagmedlemmer med omlag 5000 fagpersoner.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at færre skal få hjernelidelser. Vi vil ha bedre behandling for dem som er rammet, og at både pasienter og pårørende skal oppleve bedre livskvalitet.

Del artikkel