Scroll Top

Hjernerådets arbeid

Vi jobber for at befolkningen skal få god hjernehelse så de kan bruke sine ressurser til livsutfoldelse og være beskyttet mot skader og sykdommer. Vi arbeider for at færrest mulig skal bli rammet av hjernelidelser, og at de som er rammet får bedre behandling.

Hjernen og hjernens lidelser har ikke hatt samme fokus som andre store sykdomsgrupper. Hjernen ligger etter. Det har vært liten forståelse hos politikere og helsemyndigheter for hvor sentral hjernehelsen er for all annen helse. Dette vil Hjernerådet ha forandret.

Store behov – mange er rammet

1 av 3 får en hjernelidelse i løpet av livet. Det er over 30 prosent av befolkningen eller 1 600 000 nordmenn.

Med hjernelidelser mener vi lidelser som er knyttet til både hjernen og nervesystemet. Hjernens lidelser er både nevrologiske og psykiske, for også psykisk helse sitter i hjernen. Dette er i dag underkommunisert, og mange er ikke klar over det. De snakker om psykisk helse som om det er noe utenfor hodet.

Nevrologiske lidelser er blant annet migrene, demens, hjerneslag, epilepsi og Multippel Sklerose. Av de psykiske lidelsene er angst og depresjoner blant de vanligste. Schizofreni er blant de alvorligste.

Mer om hjernelidelser

Behov for mer hjerneforskning

Hjernen er den mest kompliserte strukturen som vi kjenner til i hele universet. Derfor er det viktig at vi nå har full innsats på hjerneforskning. Til tross for flere tiår med moderne hjerneforskning og mulighet til å se inn i levende hjerner, anslår hjerneforskere at vi bare har kunnskap om cirka 10 prosent av hjernen. Det meste er ukjent. Hjernerådet vil at hjerneforskningen nå styrkes, så vi får den kunnskapen vi trenger så vi kan gi pasientene bedre behandling.

Forebygging

Det beste er om hjernelidelser kan forebygges. Den kunnskapen vi nå har, viser at dette er mulig for en del lidelser. 40 prosent av demenstilfellene kan unngås eller forsinkes dersom man tar hensyn til risikofaktorene for å utvikle sykdommen. Det samme gjelder 80 prosent av hjerneslagene. Hjerneforskningen viser oss stadig at vår livsstil har betydning for om vi utvikler eller ikke utvikler noen  hjernelidleser. For eksempel er det hjernen det organet i kroppen som har mest nytte av fysisk aktivitet.

Hva gjør vi?

 • Hjernerådet jobber for styrket hjerneforskning her i landet
 • Vi driver påvirkningsarbeid over for politikerne og helsemyndighetene
 • Vi skriver høringsuttalelser til politikerne og myndighetene om saker som angår hjernehelse.
 • Vi var pådriver for at regjeringen laget Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024, som er den første hjernehelsestrategien i Europa, trolig også i verden.
 • Vi sitter i Helsedirektoratets Partnerskapsgruppe for oppfølging av den nasjonale hjernehelsestrategien.
 • Vi deltar på Arendalsuka for å informere publikum om hjernelidelser og påvirke politikerne.
 • Vi er en del av nettverket bak dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform». Initiativet støttes av i alt 23 organisasjoner, og Hjernerådet er med i gruppen som møter politikere på vegne av nettverket.
 • Vi informerer publikum om hjernen og hjernens lidelser.
 • Vi driver en veldig aktiv facebookvegg som gir bred informasjon om hjernen.
 • Vi gir ut magasinet Min hjernehelse som distribueres til politikere, privatpersoner og institusjoner. Magasinet kommer en gang i året.
 • Vi arrangerer den årlige hjernehelsekonferansen hver høst. Konferansen har et nytt hjernerelatert tema hvert år. Konferansen er en møteplass mellom brukere og fagpersoner.
 • Vi arrangerer publikumsmøter med ulike tema om hjernen og hjernehelse
 • Vi lager webinarer for vanlig publikum som publiseres på Facebook.
 • Vi er søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam og sender inn søknader om forskningsprosjekt og helseprosjekter vegne av medlemmer og andre.
 • Vi har Hjernepodden der vi lager nye episoder når vi har økonomiske midler til det.
Høringsuttalelser

Vi skriver høringsuttalelser om saker som angår hjernehelse. Du kan lese våre høringsuttalelser og innspill til politikere og myndigheter. Les mer.

Strategi for hjernehelse

Vi fikk regjeringen til la Norges første nasjonale hjernehelsestrategi. Det er også Europas første.

Månedens forskningsprosjekt

Vi er involvert i forskning. På nettsiden skriver vi hver måned om et forskningsprosjekt der våre medlemmer er involvert. Les mer

Søk prosjekt

Hjernerådet er søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Du kan søke støtte til både helseprosjekt og forskningsprosjekt gjennom oss. Les mer

Reform for rehabilitering

Sammen med 22 andre organisasjoner krever Hjernerådet at Norge nå må få en rehabiliteringsreform.

Min hjernehelse

Vi har vårt eget magasin med mye informasjon om hjernehelse, og hva som gjøres for at pasientene skal få bedre behandling. Les mer

Hjernerådet på Facebook

Vi har en aktiv side på Facebook der det legges ut en post hver dag. Du får bred informasjon om hjernen og hjernehelse. Les mer

Hjernehelsekonferansen

Hver høst arrangerer Hjernerådet en konferansen om hjernehelse for brukere og fagpersoner. Det er nytt tema hvert år. Les mer

Hjernepodden

I vår podkast intervjuer brukere om hvordan de lever med hjernelidelsen sin og fagpersoner om ny forskning og behandling. Lytt til hjernepodden

Gi oss en sterkere stemme

Støtt hjernesaken!

VIPPS 637135

Bankkonto 3000 49 34608

Hva er vi?

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for norske hjernemiljø. Vi jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.

Hvem er vi?

Vi er en paraplyorganisasjon med 66 medlemsorganisasjoner, 25 brukerorganisasjoner med mer enn 200 000 medlemmer og 41 fagmedlemmer med omlag 5000 fagpersoner.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at færre skal få hjernelidelser. Vi vil ha bedre behandling for dem som er rammet, og at både pasienter og pårørende skal oppleve bedre livskvalitet.

Del artikkel