Scroll Top

14. august 2024 | kl 15:15 – 16:00

Nøkkel til egen bolig – hvordan kan unge med funksjonsnedsetellser komme inn på boligmarkedet?

Arrangører: Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge Funksjonshemmede, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO), Handikappedes Barns Foreldreforening (HBF)

Om arrangementet

Det å bo og leve selvstendig er viktig for alle – også for unge med funksjonsnedsettelser. Men det er ikke enkelt å komme på inn på boligmarkedet. Mange med funksjonsnedsettelser har begrensede økonomiske ressurser, det er få tilgjengelige boliger i markedet, og det er vanskelig å få tilgang på støtteordninger som startlån, tilpasningstilskudd, etableringstilskudd, BPA, og tjenester i bolig.
Så hva kan gjøres for at flere unge med funksjonsnedsettelser kan etablere seg og bo for seg selv? Hva skal til for at flere kan eie egen bolig? Eller bestemme selv hvor en vil bo og hvem en vil bo med?

Foreløpig program  
15.15-15.35: DEL 1 Ulike innlegg om utfordringer på boligfeltet: 
15.15-15.20: Situasjonen for unge med funksjonsnedsettelser på boligmarkedet. Hva skal til for at flere kan eie sin egen bolig? v/CP-foreningen
15.20-15.25: Rettigheter for de rike og ressurssterke? v/FFO og Unge Funksjonshemmede.
15.25-15.30 Foregår det en skjult re-institusjonalisering av personer med funksjonsnedsettelser? v/FO
15-30-15.35: Hvordan opplever ungdommene selv den manglende valgfriheten? v/HBF.
15.35- 16.00: DEL 2 Debatt mellom inviterte politikere .

Arrangementet, programmet og deltagere (medvirkere) blir oppdatert fortløpende. 

Medvirkende

  • Eva Buschmann, Generalsekretær, CP-foreningen
  • Berit T. Larsen, Interessepolitisk leder, FFO
  • Siri Espe, Interessepolitisk leder, Unge Funksjonshemmede
  • Marit Selfors Isaksen, AU-medlem, FO
  • Annette Jensen, Leder, HBF
  • Tone Foss Aspevoll, Ordstyrer, Agenda Rådgivning
  • Siri Gåsemyr Staalesen, Medlem av Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, AP
  • Inger Brokka De Ruiter, Varaordfører i Arendal, SV

HVOR:  Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal. Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet vil bli streamet. Trykk HER hvis du vil se.

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel