Scroll Top

15. august 2023 | kl 12:45 – 13:30

Hvordan går det egentlig med barnekoordinatorordningen?

Om arrangementet

Vi opplever at mange familier med funksjonshemmede barn (langvarige og sammensatte behov) ikke får tilstrekkelig oppfølging i kommunene. De savner informasjon om hva slags hjelpetilbud som finnes, hjelp til å finne fram i et byråkratisk system og hjelp til å koordinere tjenester. Dette til tross for at det har skjedd en del lovendringer i det siste. Fra og med høsten 2022 har kommunene en plikt til å samarbeide og samordne tjenester for disse familiene og det nye lovverket inneholder også en rett til barnekoordinator.

På dette møtet vil vi diskutere: Hva er status på implementeringen av barnekoordinator i kommunene? Har det skjedd reelle forbedringer for familier med barn med funksjonsnedsettelser? I hvilken grad prioriterer kommunene dette? Hva har egentlig skjedd i praksis?

Vi legger opp til følgende organisering: Først vil samarbeidsorganisasjonene vise til egne erfaringer og undersøkelser, deretter vi vil legge opp til en politisk debatt blant inviterte politikere.

Ordstyrer: Tone Foss Aspevoll, daglig leder i Agenda Rådgivning

Vi vil oppdatere denne informasjonen fortløpende, blant annet med hvilke politikere som kommer.

 

Medvirkende
  • Kristin Benestad, Rådgiver, CP-foreningen
  • Berit Larsen, Interessepolitisk leder, FFO
  • Marit Selfors Isaksen, Medlem av arbeidsutvalget, FO
  • Annette Jensen, Styreleder, HBF
  • Torbjørn Vereide, Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, AP
  • Kjell Inge Robstad, Tidligere barne- og familieminister, KRF

 

HVOR: Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal.  Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel