Scroll Top

14. august 2023 | kl 14:00- 14:45

En hjerne blir til – hjerneutvikling hos fosteret og spedbarnet

Landsforeningen 1001 dager jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel (Perinatal Mental Helse). Det er 1001 kritiske dager fra befruktning til barnets to-års dag. 

Hjernen vår gjør oss unike som art på kloden – og den gjør hver enkelt av oss helt unikt som individ. De første anleggene til det som senere skal bli til hjernen, ser vi allerede omtrent 18 dager etter befruktningen. Når barnet blir født er hjernens struktur grovt sett helt lik den voksne hjernen, med den er langt fra ferdig utviklet.

Velkommen til en samtale om den mest komplekse strukturen vi kjenner til i hele det observerbare univers.

Forfatter, tidligere Statsråd for Barne-, likestilling,- og inkluderingsdepartementet og politisk leder for LF 1001 dager, Inga-Marte Thorkildsen leder møtet.  Et ekspertpanel innen hjernehelse, nevrovitenskap og perinatal mental helse er invitert for å opplyse oss om hjernens utvikling i de kritiske 1001 dagene. Temaer vi skal innom er: hjernens utvikling fra foster til to-åring, mamma & pappahjernen, hvorfor perioden 1001 dager er så kritisk og hvorfor forebygging må begynne i magen.

Deltagere får anledning til å stille spørsmål til panelet.

Velkommen!

http://www.landsforeningen1001dager.no

Twitter: @1001Dager

Medvirkende
  • Inga-Marte Thorkildsen, Forfatter, tidligere Statsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,, Landsforeningen 1001 dager
  • Are Brean, Spesialist i nevrologi, PhD., Sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Gro Vatne Brean, PMH Psykolog spesialist, Landsforeningen 1001 dager
  • Lena Yri Engelsen, Generalsekretær, Landsforeningen 1001 dager
Del artikkel