Scroll Top

15. august 2023 | kl 16:30 – 17:15

Rehabilitering i fokus: Veien til en bærekraftig helsetjeneste

Om arrangementet

Aktørnettverket inviterer til debatt om rehabilitering!

Vår helsetjeneste kommer til å bli mer presset i årene som kommer om en konsekvens av flere medisinske muligheter og en aldrende befolkning. I årene som kommer vil derfor være viktig å satse på de tjenesten som både vil spare helsetjenesten og samfunnet for penger og ressurser. Disse er det ikke mange av, men rehabilitering er en av disse!

Gjennom å sikre rehabilitering av høy kvalitet vil enda flere oppleve et liv med mestring og høy livskvalitet etter sykdom eller en ulykke. Dette vil i neste omgang både redusere belastningen i helse- og omsorgstjenesten og gi økt tilbakeføring til arbeidslivet og utdanning. Rehabilitering er med andre ord både god helsehjelp og god samfunnsøkonomi.

Med samhandlingsreformen som bakteppe har vi de siste årene sett at rehabiliteringskapasiteten gradvis har blitt bygget ned i sykehusene uten at tilsvarende kapasitet har blitt bygget opp i kommunene. På tross av at feltet har ropt varsko lenge ble utfordringene i liten grad diskutert i nåværende Helse og sykehusplan. I dag er behovet for en styrking av feltet stort, og vi ser at kommunene i stadig større grad sliter med å møte det økende behovet for tverrfaglig rehabilitering.

I møtet vil vi gjøre opp status for feltet, hvilke muligheter vi har innenfor dagens rammer og hvordan vi best kan utnytte potensialet som ligger i god rehabilitering. Vil den kommende Helse- og samhandlingsplanen tydelig klare å gi feltet den prioriteten det trenger, og vil den tydeligere enn i dag klare å tegne opp grensene mellom hva som er spesialisthelsetjenestens og kommunehelsetjenestens ansvar?  Vil planen være nok eller trenger vi en nasjonal rehabiliteringsreform?

I møtet vil vi møte representanter for rehabiliteringsfeltet, kommunene og politikerne til en samtale om rehabiliteringsfeltet framtid i møtet med helsetjenestenes behov.

Aktørnettverket for Norge trenger en rehabiliteringsreform samler over 25 av de mest sentrale aktørene på rehabiliteringsfeltet. Nettverket består av både tjenesteleverandører, pasient- og brukerorganisasjoner og offentlige aktører.  

 

HVOR: Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal.  Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel