Scroll Top

14. august 2023 | kl 15:15 – 16:00

Hvorfor øker antall henvisninger for Autismespekterforstyrrelser og ADHD?

Arrangør: ADHD Norge, Norsk Psykiatrisk Forening, NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)

Om arrangementet

Deltakere: fastlege Kaveh Rashidi, leder for Norsk Psykiatrisk Forening Lars Lien og samtaleleder og leder av Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe innen psykisk helse og rus Espen Gade Rolland.

De siste årene har det vært et økende antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten med mistanke om Autismespekterforstyrrelse og ADHD. For barn gjelder dette henvisninger til BUP, for voksne gjelder dette henholdsvis habiliteringstjenesten og DPS. Særlig i voksenfeltet er det også mange som blir avvist uten å bli utredet og mange velger å bli utredet privat.

Autismespekterforstyrrelser og ADHD er ofte overlappende diagnoser med også betydelig grad av komorbide lidelser og tilleggsvansker. Hva tror vi denne økningen skyldes? Hvilke andre tendenser ser vi? Og hvordan skal tjenestene møte dette med stadig knappere ressurser?

HVOR: Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal.  Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel