Scroll Top

14. august 2023 | kl 17:45 – 18:30

Når skolen skaper psykisk uhelse

-1359 ekstra timer uten effekt: Hvordan kan de brukes bedre?

Oslo Psykologforening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening inviterer til debatt om skolens utvidede rolle i barns liv med mer stillesitting og teoritung læring. Det har ikke gitt bedre skoleresultater. Isteden ser vi økende mistrivsel og skolestress hvor stadig flere barn og unge mottar hjelp fra helsevesenet. Frafall fra skole og arbeidsliv grunnet motivasjonssvikt og psykisk uhelse rammer ikke bare den enkelte, men er et ressurstap for oss alle. Nylig ble det dokumentert at norske elever har fått et ellevte grunnskoleår, altså ett år mer med hovedsakelig teoretisk læring og stillesitting. Kan disse 1359 ekstra timene brukes på en annen måte? Og hvordan kan skolen i større grad bidra til en sunn utvikling og et godt liv for alle barn? 

 

Innledning ved Oslo Psykologforening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Psykologspesialist Kjersti Kjerschow Lohne jobber blant annet med barn og voksne med lærevansker og utviklingsforstyrrelser.  I Psykologforeningen arbeider hun for å få mer psykologisk kunnskap inn i skolepolitikken. Charlotte Lunde jobber som overlege i barne- og ungdomspsykiatrien og har i mange år vært opptatt av hvordan skolestress og en mer digital oppvekst kan skape psykisk uhelse.

 

Per Brodal om hvordan lærernes oppmerksomhet misbrukes på forhold som ikke fremmer barnas læring og vekst. Per Brodal er professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo. Han har engasjert seg i debatten om læring og skole, blant annet med boken «Lek og læring i et nevroperspektiv. Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst» skrevet sammen med Charlotte Lunde (Universitetsforlaget 2022).

 

Svikt i skolen som system bidrar til psykiske helseproblemer. Pedagog Guro Ramsøy-Halle jobber i BUP og er bekymret for den stadige økningen i henvisninger.  Skolen er alle barns felles arena, og kan være nøkkelen for endring.

 

I debatten deltar utdanningspolitikere, lærer og forfatter Håvard Tjora og den kjente barnepsykologen Magne Raundalen 

 

Hovedspørsmål til politikere: 

· 1359 timer uten effekt – Kan de brukes til kreativ utfoldelse, sunne og varierte aktiviteter, bygge trygghet og samhold med mindre prestasjonspress?

 

HVOR:  Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal. Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel