Scroll Top

Hjernerådet har lenge påpekt overfor regjeringen at hjernestrategien må ha en vid forståelse av hjernefeltet og inkludere psykiatrien. Regjeringen har lyttet og følger nå opp dette. Fra venstre styremedlem i Hjernerådet Magne W. Fredriksen, styremedlem i Hjernerådet Anne Hege Aamodt, statssekretær Anne Grete Erlandsen og daglig leder i Hjernerådet Aud Kvalbein på møte i Helse- og omsorgsdepartementet.


PUBLISERT 19.6.2017

Hjernestrategien kommer i desember

Den nasjonale hjernestrategien skal være klar i slutten av året. Dette opplyste statssekretær Anne Grete Erlandsen på møte med Hjernerådet i dag. –Dette viser rask jobbing og en gledelig satsing fra regjeringens side, sier Hjernerådets representanter.

21. mars i år annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen ville lage en nasjonal hjernestrategi. Statsministeren kom med denne bekjentgjøringen etter at Helsedirektoratet i februar leverte en statusrapport for hjernehelsen i Norge. Rapporten viste at det sto dårlig til med mange av tilbudene til hjernehelsepasientene, slik Hjernerådet og Hjernerådets medlemmer har påpekt over flere år. Over tretti prosent av befolkningen får en hjernesykdom i løpet av livet. Mange har kroniske sykdommer som de må leve med over mange år. Hjernesykdommer er sykdommer i hjerne, ryggmarg og i nervesystem.

På møtet i Helse- og omsorgsdepartementet i dag tegnet Helsedirektoratets folk et utfordringsbilde med behov for mer brukerorienterte tjenestetiltak for hjernehelsepasienter, økt fokus på støtte til pårørende, manglende kompetanse på hjernesykdommer og manglende kapasitet i mange kommuner. Blant annet.

-Hjernestrategien skal være et politisk dokument. Den vil bli bygd opp på samme måte som den nasjonale kreftstrategien med målområder og delmål. Det er departementet selv som vil skrive strategien, med faglige innspill fra Helsedirektoratet. Planen vil gi føringer om hvor man vil, og hva man vil. Penger til strategien vil på vanlig måte være en del av prosessen med statsbudsjettet, slik som ved andre politiske planer, understreket Anne Grete Erlandsen.

Det er satt opp en arbeidsgruppe i departementet som skal jobbe med hjernestrategien. De vil samarbeide med Helsedirektoratet. Det vil også bli invitert til et innspillsmøte, trolig i første halvdel av september.

-Vi er særlig takknemlig for at departementet nå har en vid forståelse av hjernesykdommer og regner psykiatrien med til hjernefeltet i samsvar med hjerneforskningen, sier Anne Hege Aamodt. Hun er styremedlem i Hjernerådet og styreleder i Norsk nevrologisk forening som er medlem av Hjernerådet. Anne Hege Aamodt snakket også med statssekretæren om den store gruppen som har problem med smerter i skjelett, rygg og nakke og som til slutt ofte havner opp hos nevrologene.

Del artikkel