Scroll Top

PUBLISERT 11.12.2015

Hjernerådets arbeid bærer frukter!

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har i sin innstilling på statsbudsjettet for 2016 bemerket under punkt 4.14.3 «Post 78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester»:

«Komiteen merker seg at satsingen innen Nevroplan 2015 er avsluttet. Komiteen er glad for at Hjernerådet er styrket i sitt arbeid med kroniske pasientgrupper som lider av MS, Parkinson og epilepsi. Sykdom i hjernen rammer én av tre nordmenn, og det er viktig med god diagnostikk, riktig behandling og forskning på feltet. Komiteen ber departementet vurdere utarbeidelsen av en overordnet strategi for å møte helseutfordringene på dette området.»

Les hele innstillingen her.

Del artikkel