Scroll Top

Hvordan virker luften vi puster inn på hjernen vår? Og andre miljøgifter vi eksponeres for i hverdagen? Hjernerådet arrangerer nytt populærvitenskapelig seminar.


PUBLISERT 28.9.2018

Hjernen og miljøgiftene

Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. Hvordan virker miljøforurensning inn på det mest uerstattelige organet vi har – nemlig hjernen? Dette er temaet på Hjernerådets populærvitenskapelige seminar tirsdag 20. november under Hjerneuken 2018.

ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK

Hjerneuken er et årlig arrangement. Denne uken er det åpne publikumsarrangement ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet.  Norsk nevrologisk forening som er medlem av Hjernerådet, er en pådriver for å få til Hjerneuken i uke 47 hvert år. I år er dette 19.-23. november.

Hjernerådets bidrag til Hjerneuken 2018 er et populærvitenskapelig seminar om Hjernen og miljøgiftene. Hvordan er det med luften vi puster i? Setter den spor i hjernen? Hvordan virker hverdagens miljøgifter inn på gravide kvinner og de ufødte barna våre? Og kosmetikken vi bruker, er den skadelig eller ikke? Dette er noen av spørsmålene som vil bli omtalt.

Til å snakke om disse interessante temaene har Hjernerådet fått fire dyktige fagfolk. Espen Mariussen er seniorforsker ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). Fra Folkehelseinstituttet kommer Gro Dehli Villanger som er forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling. Hun er opptatt av hvilke helseeffekter miljøforurensning har på utviklingen av barns hjerner. Seniorforsker Oddvar Myhre – også fra Folkehelseinstituttet – jobber ved Avdeling for toksikologi og risiko. På denne avdelingen arbeider de med helseeffekter av de stoffene vi eksponeres for i hverdagen via kosmetikk, mat og forbruksprodukter.

Hvordan skal vi beskytte oss mot miljøgiftene? Vi har stilt spørsmålet til nevrolog og overlege Anne Hege Aamodt og bedt henne snakke om hvordan nevrologen beskytter sin egen familie.

Seminaret skal være på Rikshospitalet i Oslo i Det store auditoriet. Derfor ønskes vi også velkommen av professor Hanne F. Harbo som er ny avdelingsleder for Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, og professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo.

Du finner fram til seminaret ved å ta bytrikk nr. 18 eller 19 Rikshospitalet til endestasjonen. Du kan også ta T-banen til Forskningsparken, ta overgang til bytrikken de to siste stoppene opp til Rikshospitalet eller gå. Det store auditoriet ligger rett innenfor hovedinngangen til høyre i gangen.

Hjertelig velkommen!

Fullt program for det populærvitenskapelige seminaret 20. november finner dere under:

Hjernen og miljøgiftene. Hva vet vi? Hva vet vi ikke? Og hvordan beskytter vi oss?

Arrangør: Hjernerådet
Tirsdag 20. november 2018 kl. 18-19.30
Sted: Store Auditorium på Rikshospitalet
Konferansier: Henrik Peersen, Hjernerådets styreleder

Velkommen til Oslo Universitetssykehus v/ Hanne F. Harbo, avdelingsleder

Hanne F. Harbo er avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus, og professor i nevrologi ved Universitet i Oslo.

Luften vi alle puster i – hvordan avfall fra fossilt drivstoff virker inn på hjernen v/ Espen Mariussen, seniorforsker ved Norsk Institutt for Luftforskning

Espen Mariussen har bl.a. arbeidet med effekter av miljøgifter på hjernen og har faglig bakgrunn innen generell toksikologi og miljøgifter.

Miljøgifter i hverdagen – stoffer som kan skade hjernens utvikling v/ Gro Dehli Villanger, forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Gro Dehli Villanger er opptatt av hvilke helseeffekter miljøforurensning kan ha på dyr og mennesker. Nå undersøker hun hvordan forurensning virker inn på gravide og fostre og hva dette kan ha å si for utviklingen av barnets hjerne.

Kosmetikken vi pynter oss med – det kan da ikke gjøre så mye? v/ Oddvar Myhre, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, avdeling for Toksikologi og risiko

Oddvar Myhre forsker på effekter av miljøforurensning på hjernen vår. Avdelingen er særlig opptatt av helseeffekter fra stoffer vi eksponeres for i hverdagen via kosmetikk, mat og forbruksprodukter.

Slik beskytter nevrologen sin egen familie v/  Anne Hege Aamodt, nevrolog og overlege

Anne Hege Aamodt er overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Hun er leder av Norsk nevrologisk forening og styremedlem i Hjernerådet.

Spørsmål fra salen og svar fra innlederne
Del artikkel