Scroll Top

Hjernen – Norges neste store helseutfordring

Debattmøte 15. august kl. 12.45, Arendal kino, Sal 2

Nesten alle kjenner en som har demens eller er pårørende. Alle vet om noen som plages av migrene. En god del kjenner en som har hatt hjerneslag. Mange har opplevd depresjon eller psykiatriske lidelser som må behandles.

Dette er eksempler på hjernesykdom, dvs. sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og nervesystemet. I Norge står hjernesykdommene for en fjerdedel av dødeligheten og en tredjedel av sykeligheten. Hjernesykdom/skade er vanligste årsak til uførhet. 3 av 10 får slik sykdom i løpet av livet.

Med så store utfordringer skulle man tro at myndighetene hev seg rundt for å snu utviklingen i mer positiv retning. Men i Norge er utfordringene knyttet til hjernen underkommunisert. Hjernepasienter er ofte kronikere. Ikke sjelden opplever de å bli skjøvet til side av andre pasientgrupper.

På vårt møte 15. august vil vi se på helseutfordringene knyttet til hjernen. Professor Lars Jacob Stovner ved NTNU vil orientere om norske hjernetall fra den internasjonale kartleggingen Global Burden of Disease.

Vi møter to som selv kjenner sykdomsbyrden ved hjernesykdom. Marianne Lillehagen fikk de første tegn på MS før hun var 20, men først 10 år etter kom diagnosen. Blir hun like gammel som en gjennomsnittlig norsk kvinne, vil hun leve over 60 år med sin MS. Berit Bulien Jørgensen var i ti år pårørende til sin demensrammede far som døde i januar. Hun har i flere år hatt innlegg på demensskolen i Arendal om å være pårørende, og om mestring og livskvalitet i slike situasjoner.

Regjeringen kom med Nasjonal hjernehelsestrategi for halvannet år siden, men lite har skjedd. Hvordan vil politikere i posisjon og opposisjon ta tak i hjernens helseutfordringer og arbeide for å bedre befolkningens hjernehelse?

Programmet i sin helhet:

–          Velkommen v/ møteleder Anne-Grete Strøm-Erichsen

–          Hva vet du om hjernen ? Kahoot

–          Kostbar hjerne – for den enkelte og for samfunnet. Om sykdomsbyrde og samfunnsøkonomi knyttet til hjernesykdom v/ professor Lars Jacob Stovner. Stovner er professor i nevrologi, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har i en årrekke arbeidet med de norske hjernetallene fra Global Burden of Disease.

–          Hvordan er det å leve som kronisk hjernesyk? Sykdomsbyrde i hverdagen. v/ Marianne Lillehagen (43), som blogger under navnet MultiSkrulla

–          Hvordan var det å være pårørende til en demensrammet far? Sykdomsbyrde i hverdagen v/ Berit Bulien Jørgensen (40)

–          Hvordan har politikerne tenkt å møte de store utfordringene fra hjernesykdommene? Paneldebatt. Paneldeltakere: Professor Lars Jacob Stovner, styreleder i Hjernerådet Anette Storstein, daglig leder i Nansen Neuroscience Network Bjarte Reve og stortingspolitikere.

Møtet gjennomføres i samarbeid med firmaene Sanofi, Roche og Janssen.


Del artikkel