Scroll Top

PROGRAM    PRAKTISK INFO    PROGRAMKOMITEEN   |   UTSTILLERE    PÅMELDING

Et blikk på det eksekutive
Jan Stubberud

Jan Stubberud (f.1976) er psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi og arbeider som professor ved Psykologisk Institutt (UiO). Han har i tillegg en stilling som seniorforsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han disputerte ved UiO i 2014 på temaet kognitiv rehabilitering av eksekutive funksjoner. Stubberud har mange års klinisk og forskningsmessig erfaring med utredning og rehabilitering («hjernetrening») av kognitive funksjoner, inkludert 10 år som nevropsykolog og forsker ved Sunnaas Sykehus i perioden 2005-2015. Hans forskningsinteresser har et spesielt søkelys på å bedre forstå og behandle eksekutive funksjonsvansker i hverdagen hos både barn og voksne med nevrologiske eller psykiske lidelser.

Jeg ønsker at tilhørerne skal sitte igjen med en bedre forståelse av hva eksekutive funksjoner er og hva disse betyr for vår hverdag; at dette er komplekse kognitive prosesser som er nødvendig for målrettet atferd, og i praksis så kan eksekutiv dysfunksjon, uavhengig av etiologi, påvirke evne til å lære nye ferdigheter, løse problemer i hverdagen, leve et uavhengig liv og fungere sosialt, i jobb eller på skole.

Jan Stubberud

Del artikkel