Scroll Top

PROGRAM    PRAKTISK INFO    PROGRAMKOMITEEN   |   UTSTILLERE    PÅMELDING

Hvor utbredt er kognitiv svikt ved hjernesykdommer?
Bjørn Heine Strand

Bjørn Heine Strand er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og ved Senter for aldring og helse. Han har doktorgrad i epidemiolog fra Universitetet i Oslo. Hans arbeid fokuserer på aldring og aldringsrelaterte temaer, som fysisk kapasitet, funksjonssvikt, helseulikheter og demens. Han leder flere forskningsprosjekter, som Friske leveår blant eldre i Norge, Tromsø Aldringsstudie og et nylig etablert prosjekt om helse, funksjon og pensjonsalder kalt ‘Friske arbeidsår’. Han er også en av prosjektlederne for et stort internasjonalt prosjekt hvor man ser på hvorvidt arbeids- og familieforhold gjennom livsløpet er assosiert med demens i eldre år. Bjørn Heine Strand har publisert mer enn 160 vitenskapelige artikler og presenterer ofte sin forskning på konferanser og seminarer for studenter, forskere, klinikere og beslutningstakere lokalt og nasjonalt.

I foredraget vil Strand gi en oversikt over utviklingen i kognisjon i befolkningen samt se på tidstrender i demens og mild kognitiv svikt. Det vil også vises resultater fra nye studier på sosiale faktorer gjennom livsløpet og sammenhengene med kognisjon og demens.

Del artikkel