Scroll Top

PROGRAM    PRAKTISK INFO    PROGRAMKOMITEEN   |   UTSTILLERE    PÅMELDING

Hva påvirker den kognitive funksjonen? – individ og samfunn
Grete Kjelvik

Grete Kjelvik er født i 1980 og har utdanning fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, med doktorgrad i Nevrovitenskap avlagt i 2012. Hun har blant annet arbeidserfaring fra HUNT forskningssenter som faglig prosjektsekretær i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) ). Kjelvik har i en lengre periode vært ansatt i Nasjonalt senter for aldring og helse, hvor hun jobber i dag som forsker. Hun har siden 2020 jobbet med post doktorprosjektet «Risikofaktorer for demens og helseatferd», og hun har i 2023-2024 vært prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet «Forebygging av demens i Norden».

Del artikkel