Scroll Top

PROGRAM    PRAKTISK INFO    PROGRAMKOMITEEN   |   UTSTILLERE    PÅMELDING

Kognitive endringer gjennom livsløpet
Anders Martin Fjell

Anders Martin Fjell er professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Center for computational radiology and artificial intelligence (CRAI) ved Oslo Universitetssykehus. Sammen med Kristine B Walhovd leder han Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC), der han forsker på hvordan hjernen utvikler seg og endrer gjennom livet, hva som påvirker endringene og hvilke konsekvenser dette har for kognitiv funksjon. Det forskes både på normale deltakere, personer med ulike biomedisinske risikofaktorer og personer med svekkede kognitive evner, slik som ved Alzheimers demens.

Alle viser kognitive endringer i livet, men ulike evner endrer seg med ulik fart. Det samme gjelder hjernen.
Det er ikke alltid klare grenser mellom hva som er «normalt» og hva som representerer sykdom.
Det er ting man kan gjøre for å bidra til å gi så høy kognitiv funksjon som mulig. Vi har store evner til å lære nye ting gjennom hele livet, men det finnes ingen mirakelkur mot aldring. 

Anders Martin Fjell

Del artikkel