Scroll Top

PROGRAM    PRAKTISK INFO    PROGRAMKOMITEEN   |   UTSTILLERE    PÅMELDING

Tidlig utredning
Marte Kvittum Tangen

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leder av Norsk forening for allmennmedisin. Hun har permisjon fra fastlegejobben på Tynset. Kvitum Tangen er blant annet medlem av HelseOmsorg21-rådet, styreleder for Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester, medlem i porteføljestyret helse i Forskningsrådet, styremedlem i Høyskolen Innlandet og medlem i Partnerskap for hjernehelse i Helsedirektoratet.

Alle har en fastlege og ofte er fastlegen første kontaktpunkt ved symptomer eller plager av alle slag. Vi ønsker at de trenger det tar kontakt med oss. Selv om vi enda ikke har en kur for demens er tidlig vurdering, diagnostikk og tiltak viktig. Noen ganger er det andre årsaker til sviktende hukommelse, orienteringsevne eller andre endringer. Uansett er det å sammen finne best mulig vei videre viktig for å bevare mest mulig livskvalitet.  

Marte Kvittum Tangen

Del artikkel